Luftvärnssystem 103 Patriot är nu operativt

I mitten av december genomfördes en övning under några dagar i anslutning till Luftvärnsregementet i Halmstad. Syftet var att genomföra verksamhet inom förbandet för att prova den nya förmågan och inta initial operativ förmåga (IOC) med Patriot, eller luftvärnssystem 103 som det kallas i Försvarsmakten.

luftvärn
luftvärn
Försvarsmakten har nu intagit initial operativ förmåga (IOC) med luftvärnssystem 103 Patriot. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
luftvärn och flygplan
Under del av övningen stöttades kompaniet av 72:a stridsflygdivisionen från F7 med ett antal Jas 39 Gripen. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Soldater vid luftvärn
Efter en förbandstransport till övningsområdet grupperade kompaniet och säkerställde att Försvarsmakten nu kan använda den nya förmågan i försvaret av Sverige. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
soldat vid luftvärn
Med Luftvärnssystem 103 tillförs Försvarsmakten förmågan att skjuta ner ballistiska missiler och kryssningsrobotar. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

– Efter en förbandstransport till övningsområdet grupperade kompaniet och säkerställde att vi nu kan använda den nya förmågan i försvaret av Sverige. Allt detta för att nå högre chefs målbild – initial förmåga med Patriot, säger chefen för 61:a luftvärnsbataljonen Magnus Stegmark.

Under del av övningen stöttades kompaniet av 72:a stridsflygdivisionen från F7 med ett antal Jas 39 Gripen.

– Detta var mycket värdefullt då det gav besättningarna i systemen bra träning. Luftvärnsbataljonen tackar särskilt för det samarbete som genomfördes, tillsammans har vi nått goda resultat, säger Magnus Stegmark.

Efter en tid med personal som bedrivit utbildning i USA har Luftvärnsbataljonen kunnat genomföra utbildning med eget luftvärnssystem 103 i Halmstad. För att underlätta och få ett bra stöd i uppstarten, har förbandsutbildningen genomförts tillsammans med amerikansk personal som har mycket gedigen erfarenhet av Patriotsystemet. Utbildningen har dessutom skett i nära samarbete med Försvarets Materielverk.

– Vi kan nu säga att vi har ett luftvärnssystem, levererat helt enligt tidsplan för initial förmåga med synnerligen bra prestanda, säger Magnus Stegmark.

Luftvärnssystem 103 Patriot.
Se videoklippet om luftvärnssystem 103 Patriot.

En eldenhet av luftvärnssystem 103 består av tre lavetter för två olika typer av robotar, ledningsplats, kombinerad spanings- och eldledningsradar, elverk, reparationsenhet samt tillhörande dragfordon.

Med Luftvärnssystem 103 tillförs Försvarsmakten förmågan att skjuta ner ballistiska missiler och kryssningsrobotar med den robot som kallas Robot 103 B. Robot 103 A är främst till för att skjuta ner olika typer av fientliga flygplan.