Ny epok inledd för det svenska luftvärnet

Under torsdagen den 18 november inleddes en ny epok för det svenska luftvärnet. Detta var dagen då det avancerade, amerikanska robotsystemet Patriot infördes som ett led i att öka den svenska försvarsförmågan. Ett system som nu kommer att benämnas luftvärnssystem 103 (LvS103) i Försvarsmakten.

En eldenhet av luftvärnssystem 103 består av tre lavetter för två olika typer av robotar, ledningsplats, kombinerad spanings- och eldledningsradar, elverk, reparationsenhet samt tillhörande dragfordon. Foto: Stefan Bratt
"Jag lämnar över, med stolthet och en fast övertygelse om att Försvarsmakten inom kort kan meddela till Försvarsdepartementet om initial operativ förmåga för Luftvärnssystem 103, den första eldenheten av luftvärnssystem 103," förklarade brigadgeneral Mikael Frisell från FMV till arméchef, generalmajor Karl Engelbrektson. Foto: Stefan Bratt
Försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Stefan Bratt
Den nya kombinerade spanings- och eldledningsradarn till luftvärnssystem 103. Foto: Stefan Bratt
Överstelöjtnant Jan Ohlson, generalmajor Karl Engelbrektson, brigadgeneral Mikael Frisell och överste Mikael Beck i samspråk i samband med ceremonin. Foto: Stefan Bratt
Luftvärnssystem 103 ska vara fullt implementerat i Försvarsmakten 2025. Foto: Stefan Bratt
En fyrgrupp Jas 39 Gripen från Skaraborgs flygflottilj inledde överlämningsceremonin med att markera att det svenska luftförsvaret som helhet nu stärks i och med införandet av luftvärnssystem 103.
Generalmajor Carl-Johan Edström, chef för det svenska flygvapnet gör tummen upp för införande av Patriotsystemet till chefen för amerikanska arméns luftvärnsstyrkor i Europa (10th Army Air and Missile Defense Command), generalmajor Gregory Brady. Foto: Stefan Bratt
Överste Fredrik Zetterberg, chef för Militärhögskolan i Halmstad och tidigare Försvarsmaktens införandeledare för de nya luftvärnssystem, diskuterar med arméchef, generalmajor Karl Engelbrektson. Foto: Stefan Bratt

Under en ceremoni vid Luftvärnsregementet i Halmstad som samlade såväl den samlade svenska luftvärnsexpertisen liksom ett antal utländska gäster från bland annat amerikanska armén och levererande industrier skedde överlämningen till mottagaren, Försvarsmaktens representant i form av arméchef, generalmajor Karl Engelbrektson.
– Som representant för Försvarets materielverk ber jag att få överlämna den första, kompletta eldenheten av luftvärnssystem 103 till armén och Försvarsmakten, deklarerade brigadgeneral Mikael Frisell, chef för armémateriel vid Försvarets materielverk (FMV).

Ett överlämnande som innebär att Luftvärnsregementet nu förfogar över tre lavetter för två olika typer av robotar, en ledningsplats, en kombinerad spanings- och eldledningsradar, elverk, reparationsenhet samt tillhörande dragfordon.

En annan person som gick omkring och inspekterade den nya materielen med stort intresse och ett leende på läpparna trots den något bistra väderleken var försvarsminister Peter Hultqvist. Han konstaterade att överlämningen också utgör ett handfast bevis på att den svenska försvarsförmågan stärks i och med ett starkare luftförsvar:
– Med luftvärnssystem 103 får Försvarsmakten kapacitet att möta robot- och flygangrepp på långa avstånd och vi kommer att kunna bekämpa ballistiska robotar. Detta utgör en kraftfull modernisering och uppgradering av det svenska luftförsvaret och den svenska försvarsförmågan, sa Peter Hultqvist.

– Dessutom är detta ett projekt där såväl budget, leveranstid som tidtabellen för utbildningar håller. Att få ett så pass avancerat materielsystem som Patriot är på plats från beställning till leverans inom loppet av tre år är synnerligen väl utfört arbete av berörda parter, berömde försvarsminister Hultqvist.

Generalmajor Gregory Brady, chef för amerikanska arméns luftvärnsstyrkor i Europa och Baltikum var en av arméchefens inbjudna gäster.

– Den viktigaste aspekten för vår del är att nu har ytterligare ett land som vi arbetar tillsammans med erhållit Patriotsystemet, vilket innebär att vi kan fortsätta att utveckla vår relation till den svenska armén och Luftvärnsregementet, vilket i sin tur innebär att vi tillsammans blir starkare och kan lösa uppkomna uppgifter tillsammans baserat på fattade politiska beslut. Jag hälsar Sverige varmt välkommen in i Patriotfamiljen, förklarade general Brady som också aviserar att det planeras gemensamma övningar tillsammans med amerikanska förband under kommande år.

Hans värd, arméchef Karl Engelbrektson tvekade inte att ta till stora ord om överlämningens formella betydelse:
– Det är en stor dag för Försvarsmakten och armén. Vi tillförs en ny förmåga för att kunna bekämpa ballistiska robotar och den totala effekten av luftvärnssystem 103 påverkar vår försvarsförmåga på ett synnerligen konkret sätt. Jag kan nu till försvarsministern rapportera att luftvärnssystem 103 kommer att ha så kallad initial operativ förmåga (IOC) från och med årsskiftet, förklarade arméchef, generalmajor Karl Engelbrektson.