Samarbetet med Finland är av särskild vikt

Finsk-svenska försvarssamarbetet

Även i år deltar Finland integrerat i luftförsvaret av Sverige som ett led i det fördjupade försvarssamarbetet. Finska stridsflyg medverkar både som kvalificerad motståndare men även integrerat i det svenska nationella försvaret tillsammans med svenska stridsflygdivisioner.

211022 Luftförsvarsövning 2021.
Finska flygvapnet med F-18 Hornet baserar på Såtenäs.
211022 Luftförsvarsövning 2021.
Finska flygvapnet med F-18 Hornet baserar på Såtenäs.
Finska flygvapnet med F-18 Hornet baserar på Såtenäs under Luftförsvarsövningen. Foto: Lena Bogren/Försvarsmakten
211022 Luftförsvarsövning 2021
Svensk Jas 39 Gripen visas upp för de finska kollegorna.
Svensk Jas 39 Gripen visas upp för de finska kollegorna. Foto: Lena Bogren/Försvarsmakten

Sex finska F/A-18 Hornet-jaktplan är baserade på Skaraborgs flygflottilj under hela övningen och verkar integrerat i det svenska nationella försvaret tillsammans med svenska stridsflygdivisioner. Finland har även tre Hawk-jetskolplan, som opererar från Visby. Dessa deltar i motståndarsidans flygverksamhet.

– Vårt främsta mål för LFÖ 21 är att utveckla vår förmåga att utföra flygoperationer med det svenska flygvapnet. Det inkluderar både taktik med Gripens och F-18 stridsflyg men också förmåga att implementera vår verksamhet till svenska flygbasoperationer, säger överstelöjtnant Eetu Rikkinen från det finska flygvapnet.

Med det finsk-svenska samarbetet blir vi bättre och tillsammans skapar vi säkerhet i vårt närområde. Vi har uppdrag att öva med andra nationer där Finland är prioriterade.

Tidigare års flygvapenövningar har vi använt våra egna förband och flygplan för att spela en angripare. Genom att Finland deltar så frigörs svenska resurser så vi kan öva på det vi ska – försvara Sverige mot en kvalificerad angripare.

– För att vara förberedda och minska den tid det tar att kunna ge och ta emot stöd inför eller vid ett krig i vårt närområde krävs planering på ett djupare plan. Om vi har god kännedom om vilka behov som behöver tillgodoses för att kunna verka tillsammans skapar vi förutsättningar för framtiden, säger chefen för Skaraborgs flygflottilj, överste Malin Persson, som även är krigsförbandschef för 7:e flygflottiljen.

Förberedda för Finlands ankomst

– Vi kom till Såtenäs i onsdags. Stödet från det svenska flygvapnet, Såtenäs flygbas och särskilt lokal LNO har varit utmärkt. Vi har lyckats bygga upp vår kapacitet enligt plan. För närvarande använder vi fyra F-18 och har två F-18 som reserv. Den finska avdelningen på Såtenäs är fullt operativa och kan stödja LFÖ 21 som planerat, säger överstelöjtnant Eetu Rikkinen.

Personalen från Finland blir en del av Skaraborgs flygflottilj under sin basering. Vi bor och verkar under samma tak.

– Jag är tacksam för varje tillfälle där vi får öva vår krigsuppgift att se till att flygförband kan verka i vårt luftförsvar. Det är extra roligt när det rör sig om att få ge service till våra vänner och allierade från Finland, avslutar Malin Persson.