Luftförsvarsövning 2021 har startat

Flygvapnets största nationella övning i år, Luftförsvarsövning 2021, har efter intensiva förberedelser startat i dag. Dygnet runt fram till och med onsdag 27 oktober klockan 12 kommer övningsverksamheten, där fokus ligger på den taktiska ledningen av luftstridskrafternas förmåga till nationellt försvar av Sverige, att övas.

211021 Luftförsvarsövning 2021, LFÖ 21
Jas 39 Gripen startar från Malmen.
211021 Luftförsvarsövning 2021, LFÖ 21
Jas 39 Gripen startar från Malmen.
Jas 39 Gripen startar från Malmen. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
211021 Luftförsvarsövning 2021, LFÖ 21
Pilot från 212:e stridsflygdivision förbereder sig för flygning. Malmen.
Pilot från 212:e stridsflygdivision förbereder sig för flygning. Foto: Pia Ericson/FMV
211021 Luftförsvarsövning 2021, LFÖ 21
Momentövning sjukvårdsmoment F 17 Ronneby
Blekinge flygflottilj, F 17, i Ronneby är basprioriterade under luftförsvarsövningen. Här genomförs ett sjukvårdsmoment. Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten
211021 Luftförsvarsövning 2021, LFÖ 21
212:e stridsflygdivisionen anländer till Halmstad.
212:e stridsflygdivisionen anländer till Halmstad. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
211021 Luftförsvarsövning 2021, LFÖ 21
Jas 39 Gripen och flygtekniker F 17.
Redo för start. Flygtekniker har förberett och klargjort flygplan. Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten
211021 Luftförsvarsövning 2021, LFÖ 21
211:e stridsflygdivision startar från Uppsala.
211:e stridsflygdivision startar från Uppsala. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
211021 Luftförsvarsövning 2021, LFÖ 21
Uppsala
Ett land värt att försvara. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
211021 Luftförsvarsövning 2021, LFÖ 21
Magnus Persson planeringsansvarig och genomförandechef för central övningsledning för Luftförsvarsövningen.
Magnus Persson planeringsansvarig och genomförandechef för central övningsledning för luftförsvarsövningen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

– Under luftförsvarsövningen kommer vi att öva luftstridskrafternas förmåga att försvara Sverige, säger flygvapenchef Carl-Johan Edström.

För att övningsdeltagarna ska få bästa möjliga förutsättningar för att utveckla, pröva och befästa förmågor finns en central övningsledning och lokala övningsledningar. I Uppsala är den centrala övningsledningen för både flygvapnets luftförsvarsövning och marinens övning Swenex.

– Baserat på ett fingerat övningsscenario kan vi koordinera och samplanera så att både Flygstabens krigsförband och Marinstabens krigsförband får samma lägesbild, säger Magnus Persson planeringsansvarig och genomförandechef för central övningsledning för luftförsvarsövningen.

Höga förväntningar

Att flygvapenchefen har höga förväntningarna på övningen råder inget tvivel.

– Det är en speciell övning i och med att det är en tillämpad övning över flera dygn. Det är vi som flygvapen ensamma i Europa om att göra. Det ger oss en möjlighet att öva en bredd och öka vår förmåga till taktisk ledning av luftstridskrafterna, vilket också är ett av huvudsyftena för luftförsvarsövningen, säger Carl-Johan Edström.

Han berättar vidare att på grund av att övningen genomförs tillämpat under flera dygn så finns en koppling till flygvapnets uppgifter.

– Vi kommer att öva det vi ska klara av. Exempelvis så finns möjligheten att öva på flygvapnets spridningskoncept, logistikförsörjning av förbanden och att vi får öva uthållighet över tid på ett realistiskt sätt. Vi ska försvara Sverige – i luften, från marken. Dygnet runt, året om, säger han.

Tillsammans med andra

I och med att luftförsvarsövningen genomförs samtidigt som Swenex pågår kan även gemensamma operationer övas.

– Den gemensamma sjömålsstriden är ett bra exempel på när vi tillsammans med andra löser våra uppgifter. Men det stannar inte där. I luftförsvarsövningen ingår även finska stridsflygförband integrerat i det svenska luftförsvaret. Det visar på att vi kan försvara Sverige tillsammans med andra nationer, vilket bidrar till stabilitet och säkerhet i vårt närområde.

Ett viktigt steg är att integrera luftvärnet i luftförsvaret och utveckla förmågan att verka tillsammans med Finland på alla nivåer, både taktiskt och stridstekniskt. Till exempel var förbanden ska utgångsbaseras och hur uppgifterna ska lösas.

Flygstabens krigsförband övas

Flygvapenchef generalmajor Carl-Johan Edström. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Flygvapenchefen övas i rollen flygtaktisk chef där han leder luftförsvaret och luftstridskrafterna.

– Jag fattar de stora inriktande besluten. Sett till hur det fiktiva scenariot är nu, när vi går in i övningen, så har jag ansvaret för svenskt luftrum och övertagit ansvaret även för den civila luftfarten. Under Försvarsmaktens insatschef har jag även ansvaret för det svenska luftförsvaret inklusive andra förbandsdelar och ansvarar för gemensamma operationer tillsammans med mark- och sjöstridskrafterna.

En målsättning med övningen är att öva ACC – Air Component Command – Flygstabens krigsförband som leder flygvapnet och flygvapnets insatser.

– Vi kommer att komma ut ur övningen som ett starkare och taktiskt överlägset flygvapen i varje situation, avslutar flygvapenchef Carl-Johan Edström.