Klartecken för nya radarspaningsplanet Globaleye

Regeringen har nu beslutat att Försvarsmakten får köpa in nya radarspanings- och ledningsflygplan.
– Saabs Globaleye har en kraftfull radar och andra sensorer som höjer vår förmåga att övervaka luftrummet, havet och marken, säger Försvarsmaktens produktionschef Johan Svensson.

Flygplan
Flygplan
Saabs Globaleye bygger på flygplanstypen Global 6000 som har lång flygräckvidd och tillverkas av Bombardier. Foto: Saab

Försvarsmakten har tidigare budgeterat för att köpa in nya radarspanings- och ledningsflygplan för att ersätta de äldre planen av modell ASC 890.

Saabs Globaleye har en mycket effektiv radar monterad ovanpå flygplanskroppen, en så kallad Erieye Extended Range, som ger utökad räckvidd. Den har också en rad andra avancerade sensorer integrerade. Det kan till exempel skicka data till enheter i flygvapnet, armén och marinen. Systemet ska även kunna ge stöd till samhället genom koordinering och ledning av räddningsinsatser vid naturkatastrofer eller större olyckor.

– Nu har regeringen gett Försvarsmakten bemyndigande att sätta igång processen och ekonomin ryms i vår materialanskaffningsplan, säger Johan Svensson.