Från parad till strid - de skyddar Stockholm

Det är första gången på många år som Livgardets livbataljon genomför en krigsförbandsövning med hela förbandets krigsorganisation. För bara veckor sedan genomförde soldaterna statsceremoni i paradutrustning vid riksdag och regeringsbyggnaderna. Nu står de i full stridsutrustning på samma plats, med uppdraget att skydda byggnaderna vid både storskalig terrorism och regelrätt krig.

Soldater övar skydd och bevakning i Stockholm.
Soldater övar skydd och bevakning i Stockholm.
Bataljonens uppgifter innebär bland annat att skydda och bevaka samhällsviktiga anläggningar. Det kan röra sig om till exempel terrordåd, men också att bekämpa en beväpnad motståndare som olovligen befinner sig i Sverige. Foto: Louise Stagling/Försvarsmakten
Soldater övar skydd och bevakning i Stockholm.
Vägspärrar och posteringar upprättades bland annat på Riksplan. Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten
Soldater övar skydd och bevakning i Stockholm.
Foto: Louise Stagling/Försvarsmakten
Soldater övar skydd och bevakning i Stockholm.
Foto: Louise Stagling/Försvarsmakten

Det är kväll när övningsmomentet börjar, bataljonen befinner sig mitt i hjärtat av Stockholm, närmare bestämt utanför riksdagshuset. Från en strategisk utplacerad postering får en soldat plötsligt syn på ett mörkt fordon. Föraren blir anvisad att parkera utanför avspärrningarna. Ordern är tydlig: ”kliv ur fordonet, öppna dörrarna och bakluckan”. Föraren gör motvilligt som han blir tillsagd och soldaterna börjar systematiskt söka igenom fordonet. De letar efter vapen, hemmasnickrade bomber, eller andra misstänkta föremål som kan utgöra fara.

Medan soldaterna söker igenom fordonet börjar föraren, som är märkbart nervös, att ifrågasätta sökandet. Han bjuder motstånd och försöker prata sig ur situationen. Soldaterna fortsätter oberörda att göra sitt jobb. Efter en skyddsvisitation blir mannen bortförd och soldaterna upptäcker sprängämnen i fordonet. Fyndet gör att de måste agera snabbt. Nu gäller det att söka skydd. De lämnar området springandes i låga ställningar. I skyddet från en intilliggande byggnad lägger de upp en plan och börjar sedan agera på situationen.

Soldater övar skydd och bevakning i Stockholm.
Soldater övar skydd och bevakning i Stockholm.
Soldaterna kontrollerar fordon och figuranter som vill ta sig in på skyddsobjektet. Foto: Louise Stagling/Försvarsmakten
Soldater övar skydd och bevakning i Stockholm.
Soldaterna kontrollerar fordon och figuranter som vill ta sig in på skyddsobjektet. Foto: Louise Stagling/Försvarsmakten
Soldater övar skydd och bevakning i Stockholm.
Soldaterna kontrollerar och vid behov visiterar figuranter som vill ta sig in på skyddsobjektet. Foto: Louise Stagling/Försvarsmakten
Soldater övar skydd och bevakning i Stockholm.
Soldaterna kontrollerar fordon och figuranter som vill ta sig in på skyddsobjektet. Foto: Louise Stagling/Försvarsmakten
Soldater övar skydd och bevakning i Stockholm.
Foto: Louise Stagling/Försvarsmakten

Eskalerande händelseutveckling

– Soldaterna löser uppgiften jättebra. Det som händer här är en bekräftelse på att de värnpliktiga har fått en bra grundutbildning, och tillämpar sina kunskaper på önskvärt sätt. Tack vare deras agerande avvärjdes hotet, som plutonchef blir jag stolt, säger Emma Karlsson.

Även om övningsmomenten i Stockholm är uppbyggda kring ett fredsscenario, bygger hela övningen på en eskalerande händelseutveckling. Uppgifterna handlar om allt från att skydda och bevaka vid till exempel terrordåd, till att bekämpa en beväpnad motståndare som olovligen befinner sig i Sverige.

– Genom att bygga upp övningen på det här sättet ger vi soldaterna de bästa förutsättningarna att träna och verka på hela konfliktskalan. De får lära sig lösa sina uppgifter på bästa möjliga sätt både i fred, kris och krig, säger övningsledare Stefan Appehl.

Uppgift i huvudstaden

För att nå övningsmålen och öka förmågan att verka i hemmamiljön Stockholm, inleds övningen i Kvarn. Här får soldaterna möta motståndaren och öva strid i bebyggelse i en av världens främsta anläggningar. Med hjälp av tekniskt avancerad utrustning ges soldaterna en realistisk övning där de lär sig förstå terrängen och hantera de utmaningar som finns i tätbebyggda områden.

– Livbataljonen är ett renodlat Stockholmsförband. Vår huvuduppgift finns i centrala Stockholm. Vår stridsmiljö är storstaden och att träna strid i bebyggelse är därför viktigt för oss. Vi kan självklart verka utanför Stockholm, i skog och täckt terräng, men vi tränar primärt för att uppträda i stadsterrängen, säger Stefan Appehl.

Det finns många utmaningar med att strida i statsmiljöer, och en del av dem skiljer sig från dem som finns i skogsterräng. Vid strid i bebyggelse är det till exempel svårt att få en bra överblick över situationer och händelser. Soldaterna försvinner in i byggnader, rum och korridorer och det går inte alltid att se varandra.

Utmaningar i tät bebyggelse

– En annan sak som gör det hela svårare är att inne i byggnaderna kan det vara både mörkt, trångt och rökigt. Anfallstempot är högre eftersom stridsavstånden är kortare. Vid strid i skogsterräng är det vanligtvis några hundra meters avstånd till motståndaren. I strid i bebyggelse kan det handla om så korta avstånd som tio meter. Det här gör att soldaterna måste vara extra uppmärksamma, ha en välutvecklad reaktionsförmåga och kunna fatta snabba beslut. Det är en svår uppgift och den kan snabbt bli farlig, säger Stefan Appehl. 

Under den elva dagar långa övningen har bataljonen haft möjlighet att öva med nästan hela krigsorganisationen - något som Stefan Appehl anser är viktigt.

– Att få öva på det här sättet och på den här nivån är avgörande för att vi ska kunna bibehålla och öka vår förmåga. Det är också en enormt viktig del för att vi ska kunna rekrytera och växa. Jag är mycket nöjd. Vi har uppnått de viktigaste målsättningarna med krigsförbandsövningen och soldaterna har gjort en fantastisk insats, avslutar han.

Porträtt på övningsledare Stefan Appehl.
Porträtt på övningsledare Stefan Appehl.
Övningsledare Stefan Appehl, ställföreträdande bataljonschef Livbataljonen. Foto: Louise Stagling/Försvarsmakten
Porträtt på plutonchef Emma Karlsson, Livbataljonen.
Plutonchef Emma Karlsson, Livbataljonen. Foto: Louise Stagling/Försvarsmakten
Försvarsministern besökte Livbataljonens krigsförbandsövning i Stockholm.
Försvarsministern besökte övningen. Foto: Louise Stagling/Försvarsmakten