Tio länder i storövning i Dalarna

Just nu pågår intensiva förberedelser för att dra igång den multinationella stabsövningen Joint Protector 21, som äger rum i Trängslet i Älvdalens kommun i Dalarna 16-26 september.

Maskerad stabsplats
Maskerad stabsplats
Maskerad stabsplats. (Arkivbild) Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten

Som mest kommer cirka 700 personer, militärer och civila, i en multinationell stab att öva planering, ledning och samordning av gemensamma operationer i ett så kallat gråzonscenario. Gråzon innebär ett skede där olika typer av angrepp eller störningar riktas mot en stat utan att nå över tröskeln för väpnat angrepp.

överste Martin Liander
Överste Martin Liander, övningsledare för det svenska deltagandet i den i övrigt brittiskledda övningen. Foto: Försvarsmakten

– Joint Protector 21 är en viktig övning för JEF, Joint Expeditionary Force, som är ett brittiskt ramverk för en multinationell snabbinsatsstyrka med 10 medlemsländer, inklusive Sverige som anslöt sig 2017. Det handlar om att i en tillfälligt upprättad stabsmiljö öva ledning och samordning av gemensamma operationer, men också att öka den gemensamma interoperabiliteten, det vill säga de olika ländernas förmåga att agera tillsammans, både tekniskt och doktrinärt, säger överste Martin Liander, övningsledare för det svenska deltagandet i den i övrigt brittiskledda övningen.

Kärnan i Joint Protector är den framskjutna brittiska stab som med stöd av Försvarsmakten och övriga partnerländer i JEF, grupperat i Trängslet, med mindre delar i Enköping och med spelceller i respektive partnernation.

– JP 21 kommer att ge Försvarsmakten värdefulla erfarenheter, både när det gäller det värdlandsstöd vi ska leverera till övningen inför, under och efter genomförandet och Försvarsmaktens deltagande i övningen, som bidrar till att öka vår egen förmåga att leda och samordna multinationella gemensamma operationer i mark-, sjö-, luft- och cyberdomänen, säger Martin Liander.

Utöver regler om avstånd, handhygien och munskydd, görs övningen Covidsäker genom omfattande testning under genomförandet och en omfattande planering för eventuell smitta. Cirka 90 procent av deltagarna bedöms vara fullvaccinerade när när övningen startar.