Solen skiner på nordiskt försvarssamarbete

Det må blåsa bistra säkerhetspolitiska vindar i Östersjöregionen men när de nordiska armécheferna sammanstrålar på Gotland skiner solen över samarbetsandan.
– Det är viktigt för säkerheten kring Östersjön att de nordiska länderna samarbetar och inte minst att vi visar upp vårt samarbete, säger Finlands arméchef Petri Hulkko.

Militärer står framför ett stridsfordon.
Stridsfordon 90 finns i olika varianter i alla fyra länderna – ett exempel på nordiskt försvarssamarbete. Från vänster Danmarks arméchef Gunner Arpe Nielsen, Sveriges arméchef Karl Engelbrektson, Viktor Sjöberg från vagnbesättningen, Norges arméchef Lars Lervik och Finlands arméchef Petri Hulkko. Foto: Tomas Ängshammar/Försvarsmakten
Militärer har säkerhetsgenomgång framför ett stridsfordon 90.
Fanjunkare Erik Molin håller en kort säkerhetsgenomgång innan generalerna kliver in i ett stridsfordon 90 för en kort färd till skjutplatsen alldeles utanför regementsområdet. Foto: Tomas Ängshammar/Försvarsmakten

NCAST (Nordic Chief of Army Staff) är ett årligt återkommande möte mellan armécheferna i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Mötet ambulerar mellan länderna och när Sverige i år står värd för mötet har arméchef Karl Engelbrektson valt att bjuda sina kolleger till Gotland och det nygamla regementet P 18. Återetableringar är ett aktuellt ämne även i grannländerna och på Gotland får generalerna se ett förband som precis fullbordat etapp ett i återetableringen.

– Vi diskuterar många frågor kopplade till vårt fördjupade samarbete, allt från gemensam materielanskaffning till hur vi kan öva tillsammans. Men att träffas har ju också ett eget värde, för relationer mellan länder är trots allt relationer mellan människor, säger Karl Engelbrektson.

Det strategiska läget för den plats där armécheferna samlats är något som Finlands arméchef Petri Hulkko understryker.
– Gotland är oerhört viktigt där det ligger, mitt i Östersjön. Vi har en ny situation i vårt område. Östersjön var tills nyligen fredens hav men så ser det tyvärr inte ut längre, säger han.

För den svenske arméchefen är det också viktigt att kunna visa sina nordiska kolleger hur långt den svenska återuppbyggnaden av försvarsförmågan på Gotland har kommit.
– Vår förmåga att försvara Gotland har stor betydelse för våra nordiska partnerländer, och kanske framför allt Finland och Danmark som också är Östersjönationer, säger Karl Engelbrektson.