Nu startar stora marinövningen Northern Coasts 21

Tillsammans i Östersjön

Den internationella marinövningen Northern Coasts genomförs i södra Östersjön utanför Karlskrona. För omkring 2 000 deltagare från 15 nationer innebär övningen två veckor till havs eller ute i kustlandskapet i syfte att stärka och utveckla förmågan till ett gemensamt försvar mot ett väpnat angrepp.

Flera fartyg på havet.
Flera fartyg på havet.
I årets övning deltar ett 30-tal fartyg och omkring 2 000 personer. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten.

Northern Coasts (Noco) är en årligen återkommande övning som har genomförts i Östersjön med svenskt deltagande sedan 2007. Initiativet till övningen är tyskt men värdskapet alternerar mellan ett antal Östersjönationer, i år står Sverige som värd.

Sjöman framför fartyg.
Jonas Källestedt, övningsledare. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Syftet för svensk del är att öka marinens förmåga att genomföra operationer i ett internationellt sammanhang. Fokus för övningen är att tillsammans med de internationella enheterna öva väpnad strid i Östersjön. Det svenska kustlandskapet med grunda vatten i en skärgård ger ett ypperligt tillfälle för enheterna att samöva i den speciella miljön.

Att möta deltagarnas önskemål

Sveriges uppgift som värd innebär bland annat att sätta samman en övningsplan som så långt det är möjligt möter deltagarnas önskemål. Ett stort antal moment ska koordineras i tid och rum och med rätt enheter involverade. Bland annat kommer enheterna att träna ubåtsjakt, minröjning och ytstrid. Resultatet blir sedan tydligt i den feedback som deltagarna lämnar efter avslutad övning.

– Vi måste hela tiden utvecklas och förbättras för att kunna lösa våra uppgifter på bästa sätt. Att öva på olika platser och med olika deltagare stärker oss i den uppgiften. Trots pandemins restriktioner har vi kunnat förbereda oss och våra gästande deltagare väl, och jag har höga förväntningar på årets Northern Coasts, säger Jonas Källestedt som är övningsledare.

Övningen startar i Karlskrona den 13 och pågår till och med den 23 september.