Marinens övning Northern Coasts genomförd med mycket gott resultat

I knappt två veckor har 15 nationer övat till havs och längs Sveriges syd- och ostkust. Cirka 2 000 personer vänder åter hem efter en lyckad övning.

Fartyg övar på sjön.
Fartyg övar på sjön.
Sammanlagt deltog ett 30-tal fartyg, varav drygt en tredjedel svenska i övningen som pågått 13-23 september. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Fartyg övar på sjön.
HMS Trossö och det polska fartyget Krormoran i ett gemensamt övningsmoment. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Fartyg övar på sjön.
HMS Helsingborg var ett av alla svenska fartyg som deltog under Northern Coasts 2021. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Flera röjdykare under övning.
Röjdykare har bland annat sökt efter oexploderad ammunition på några av Försvarsmaktens skjutfält under övningen. Foto: Ida Sundstedt

En övning av Northern Coasts storlek tar lång tid att planera och under hela processen har teamet som jobbat med övningen enbart kunnat träffas digitalt på grund av Covid- pandemin. In i det sista var det oklart om övningen ens skulle gå att genomföra. Länge fanns ett antal handlingsalternativ klara för genomförandet, mot bakgrund av osäkerheter i samhällssituationen och övergripande restriktioner. Men ledningen för Northern Coasts 21 kan nu pusta ut och konstatera att alla vidtagna åtgärder för att hålla övningen fri från covid-19 fungerat.

De första erfarenhetsrapporterna från deltagande sjö- och landenheter är positiva. Man har fått öva på det som efterfrågats och de allra flesta momenten har kunnat genomföras som planerat. Men utvärderingsarbetet har precis bara startat så detaljer kring resultatet kommer först om några månader. Som alltid har vädret haft ett finger med i spelet vilket krävt justeringar i tid och rum, men ytterst få moment har strukits helt och hållet.

Jonas Källestedt har varit övningsledare för Northern Coasts 21 och är nöjd med årets stora marinövning.

– Jag kan bara konstatera att de rapporter vi fått in hittills är helt klart övervägande positiva, vilket förstås är bra. Men det viktigaste just i detta läge är att deltagarna genomfört övningen på ett säkert sätt, utan incidenter och med nyvunna kunskaper.

Utöver genomförda moment och taktisk ledning har även den internationella övningsledningen haft tillfälle till fördjupat samarbete. Näst efter Sverige har Tyskland haft flest antal deltagare i såväl övningsledningen som ute på övningsarenan, och samarbetet länderna emellan fungerar väl efter många år av gemensamma övningstillfällen.

– Jag vet vilket arbete som ligger bakom en sådan här omfattande övning. Jag vill därför tacka alla inblandade som har gjort ett fantastiskt jobb med att förbereda och genomföra Northern Coasts 2021 under de förutsättningar vi befunnit oss i, säger övningsledare Jonas Källestedt.