Flygvapnets nya klargöringsfordon levereras till förbanden

Tisdag den 28 september undertecknades ett avtal mellan Försvarets materielverk (FMV) och flygvapnet gällande överlämning av de första leveransklara klargöringsfordonen. Det innebär att överlämningen av de nya klargöringsfordonen till flygvapnets förband nu kommer att påbörjas. De nya klargöringsfordonen Mercedes-Benz G300 CDI 6x6 ersätter de så kallade Dallasjeeparna.

Nya fordonet
Nya fordonet
Flygvapnets nya klargöringsfordon Mercedes-Benz G300 CDI 6x6. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Deltog vid undertecknandet av avtalet gällande leverans av de nya klargöringsfordonen gjorde, från vänster,
Mikael Warnqvist, teknisk chef gemensamhetsmateriel Flygstaben, Kristina Almqvist projektledare FMV,
Peter Källbom systemingenjör FMV, överste Niclas Berger, chef Flygstabens teknik- och vidmakthållandeavdelning,
Henrik Troedsson chef Flygbassystem FMV, Fanjunkare Kent Eneroth luftvärdighetsingenjör
Flygstaben, major Ingrid von Knorring, materielområdesansvarig BAS, Flygstaben.
Deltog vid undertecknandet av avtalet gällande leverans av de nya klargöringsfordonen gjorde, från vänster, Mikael Warnqvist, teknisk chef gemensamhetsmateriel Flygstaben, Kristina Almqvist projektledare FMV, Peter Källbom systemingenjör FMV, överste Niclas Berger, chef flygstabens teknik- och vidmakthållandeavdelning, Henrik Troedsson chef flygbassystem FMV, fanjunkare Kent Eneroth luftvärdighetsingenjör flygstaben, major Ingrid von Knorring, materielområdesansvarig BAS, Flygstaben. Foto: Angela Ullman/Försvarsmakten

Behovet av nya klargöringsfordon har varit stort under många år, dels på grund av Dallasjeeparnas ålder och dels för att möta förmågeutvecklingen inom flygvapnet. Anskaffningen av nya klargöringsfordon har därför varit en prioriterad fråga för Försvarsmakten. I juni överlämnade FMV formellt de nya fordonen till flygvapnet och nu är de redo att levereras ut till förbanden.

– Det är med stor glädje som jag och Henrik Troedsson, chef för flygbassystem vid FMV, undertecknade avtalet om överlämning av de första leveransklara klargöringsfordonen. Klargöringsfordonen är efterlängtade och de är en viktig del i flygvapnets fortsatta tillväxt inför framtiden, säger överste Niclas Berger, chef för flygstabens teknik- och vidmakthållandeavdelning.

Överste Niclas Berger, chef Flygstabens teknik- och vidmakthållandeavdelning och
Henrik Troedsson chef Flygbassystem Försvarets materielverk FMV, undertecknar avtalet
gällande överlämningen av de första leveransklara klargöringsfordonen.
Överste Niclas Berger, chef för Flygstabens teknik- och vidmakthållandeavdelning och Henrik Troedsson chef flygbassystem Försvarets materielverk FMV, undertecknar avtalet gällande överlämningen av de första leveransklara klargöringsfordonen. Foto: Angela Ullman/Försvarsmakten

Klargöringsfordonet Mercedes-Benz G300 CDI 6x6 har utvecklats för att kunna verka på airside och vid flygvapnets flygbaser. De används bland annat vid klargöring av flygplan och helikoptrar på flygvapnets baser.

I ett första steg överlämnas ett 30-tal klargöringsfordon till flygvapnets förband. När överlämningen är slutförd kommer förbanden totalt att ha mottagit runt ett hundratal klargöringsfordon.

Beslut om användning (BOA) är klart och förarutbildning för klargöringsfordonen kommer att genomföras vid respektive förband.