Avancerad stabsövning vässar militärt samarbete

I dag torsdag den 16 september startar den första fasen av den stora multinationella stabs- och ledningsövningen Joint Protector 21, i Älvdalen.

Brigadgeneral Johan Pekkari
Brigadgeneral Johan Pekkari
Brigadgeneral Johan Pekkari deltar i övningen som ställföreträdande chef för den multinationella staben som övas. Foto: Försvarsmakten
Överstelöjtnant Stefan Hedmark
Överstelöjtnant Stefan Hedmark, planeringschef för Försvarsmaktens värdlandsstöd till den brittiske övningsledaren. Foto: Försvarsmakten

Övningsstarten betyder att den övade staben nu gått in i rutiner för samordning, planering, orderskrivning och annat som måste fungera de kommande tio dagarna som övningen pågår. Och att de första inspelen kommer från den brittiska övningsledningen. Inspelen är det som driver övningen, fiktiva händelser som gör att staben måste inhämta information, samordna, planera och ge order till spelade förband.

– Den här övningen är ett viktigt steg för JEF-samarbetet och den är viktig för oss i Försvarsmakten för att utveckla vår förmåga till gemensamma operationer med internationella partners och vår förmåga att som värdland ge stöd till en stor multinationell övning på svensk mark, säger brigadgeneral Johan Pekkari, som deltar i övningen som ställföreträdande chef för den multinationella staben som övas.

Alla deltagarländer i JEF-samarbetet finns representerade i Älvdalen och ett av huvudsyftena med övningen är att öva multinationell samverkan. Olika nationella metoder, kulturer och system ska mötas och integreras för att skapa en helhet som framgångsrikt kan leda en multinationell insats i en internationell krissituation under nivån öppen väpnad konflikt.

Övningsstarten är också ett viktigt tillfälle att få ett slutligt kvitto på att allt som behövs för en övning av det här slaget fungerar. Det handlar om förläggning, covid-planering, mat, IT- och sambandssystem, säkerhet, transporter och en mängd andra detaljer.

– Det är fantastiskt att se allt det arbete som personalen här i Älvdalen, värdförbandet P4 och alla andra i Försvarsmakten lagt ner för att det här ska bli en bra övning för deltagarna, säger överstelöjtnant Stefan Hedmark, planeringschef för Försvarsmaktens värdlandsstöd till den brittiske övningsledaren.