Försvarsmakten anpassar beredskapen

Försvarsmakten har genomfört en anpassning av beredskapen som ett svar på ökad militär aktivitet i sydöstra Östersjön.

Soldater i solnedgång.
Se videoklippet "Beredskapsanpassning 2021". Foto: Försvarsmakten
Soldater i solnedgång.
Under den gångna helgen tillfördes Gotland förband från armén och marinen. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Obemannad flygfarkost.
Under beredskapsanpassningen användes obemannad flygfarkost för övervakning och informationsinhämtning. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Soldater tillsammans med Robot 17
Amfibieregementet grupperade med Robot 17 som är ett effektivt vapensystem mot band annat sjömål. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
GeneralmajorJonas Wikman
Generalmajor Jonas Wikman är ställföreträdande insatschef i Försvarsmakten. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten

– Bland annat har vi ökat närvaron på Gotland och utökat sjöövervakningen, säger generalmajor Jonas Wikman, ställföreträdande insatschef.

Under den gångna helgen tillfördes Gotland förband från armén och marinen. Tillsammans har förbanden ökat närvaron runt om på ön.

Marinen och Flygvapnet har samtidigt förstärkt övervakningen av hav och luftrum i utmed västkusten och i Öresundsregionen.

Anledningen till anpassningen är pågående och planerad rysk aktivitet i närområdet. Om ett par veckor inleds den stora ryska övningen Zapad-21 men redan nu är aktiviteten intensiv i Östersjön. Även Nato genomför övningar i samma område.

– Försvarsmakten är alltid redo att anpassa verksamheten efter händelseutvecklingen i närområdet. Bland annat markerar vi Sveriges territoriella integritet genom att stärka närvaron på Gotland, säger ställföreträdande insatschef Jonas Wikman.

Försvarsmaktens bedömning är fortfarande att hotbilden är oförändrad och att sannolikheten för väpnat angrepp på Sverige är låg.