Luftvärnsregementets första KB-elever på tio år rycker in

För första gången sedan allmän värnplikt återinfördes utbildas nu så kallade kompanibefälselever (KB) vid Luftvärnsregementet. De ryckte in på måndagen vecka 25, bara några dagar efter att förra årskullen ryckt ut. Under sommaren kommer de att ha en så kallad förstegsutbildning och de kommer även att stanna kvar någon månad nästa sommar för att gå på kadettskola.

KB-inryck vid Lv 6 2021-06-21

Ellen Rickeberg, Oscar Sjödén och Johanna Svensson har just fått ut materiel på förrådet.
​Ellen, Oscar och Johanna vid entrén till förrådet i Halmstad. De är färdigutrustade, för denna gången, på förrådet. De vet ännu inte att de ska få hämta ut mer grejer nästa dag ... Foto: Carl Sjöstrand
KB-inryck vid Lv 6 2021-06-21

David Andersson är plutonchef för KB-eleverna under förstegsutbildningen.
Kapten David Andersson är plutonchef för KB-eleverna under deras förstegsutbildning, sommaren 2021. Han hoppas finna några lämpliga framtida kolleger bland kompanibefälseleverna. Foto: Carl Sjöstrand
KB-inryck vid Lv 6 2021-06-21

Uppställning i korridoren. Hur ska man stå?
Första uppställningen i korridoren. Hur ska man stå? Allt är nytt när man är nyinryckt ... Foto: Carl Sjöstrand
KB-inryck vid Lv 6 2021-06-21

det gäller att få plats med väskan i skåpet ...
Johanna har lyckats klämma in sin rygga i skåpet och undrar vad som ska hända nu? Foto: Carl Sjöstrand

På inryckningsdagen träffar vi tre av de nyinryckta på förrådet, där de precis har hämtat ut sin utrustning. Det är Ellen Rickeberg, Oscar Sjödén och Johanna Svensson. Både Ellen och Oscar är pliktuttagna.

– Det känns väldigt nervöst, säger Ellen.
Hon kommer att utbildas inom sensor (radar) och är glad att hon hamnade på sitt förstahandsval, Luftvärnsregementet.

Oscars inriktning är skytte, vilket också är hans förstaval.

Johanna som gjort en egenansökan har också lite erfarenhet av Försvarsmakten sedan tidigare.

– Ja, jag har varit på två förberedande läger genom Försvarsutbildarna. Jag kände direkt att detta vill jag jobba med!

– Jag kommer att bli utbildad till trossplutonsbefäl, berättar Johanna.

Blivande kolleger?

Kapten David Andersson är plutonchef för KB-eleverna under förstegsutbildningen. Han berättar vad KB är och vad skillnaden är mot andra som är befälsuttagna:

– Cirka en tredjedel till hälften av dessa ska utbildas till ställföreträdande plutonchefer och vissa till plutonchefer. De kommer komma längre på gruppchefsskolan och sedan ska de gå en plutonchefsskola, berättar David.

– De övriga ska bli gruppchefer men med mer tid och bättre utbildning, beroende på att de har mer kvalificerade befattningar än andra gruppchefer. De som blir gruppchefer placeras på luftvärnsenheterna och radargrupperna.

– Detta är ju människor som sannolikt är mycket lämpliga för officersutbildning, så vi hoppas att vi även kan rekrytera några till blivande kolleger, säger David Andersson.