En milstolpe i förstärkningen av cyberförsvaret

Fredagen 18 juni muckade den första utbildningsomgången värnpliktiga cybersoldater från Ledningsregementet i Enköping, efter elva månaders intensiv utbildning.

Aegis-symbol, cybersoldat
Aegis-symbol, cybersoldat
Aegis-symbolen som tilldelas nybakade cybersoldater. Foto: Försvarsmakten

Generalmajor Thomas Nilsson, som leder och utvecklar Försvarsmaktens cyberförsvar, delade ut Aegis-symbolen till cybersoldaterna vid avslutningsceremonin som ett bevis på godkänd utbildning.

Under ceremonin höll Patrik Sternudd från Ledningsstabens CIO-avdelning, som varit med i projektet från början, ett tal till soldaterna. I talet framfördes att den första pilotomgången varit en stor framgång.

Ett stort tack till ert engagemang under den här tiden. Ni har alla bidragit till Försvarsmaktens förmågeutveckling inom ett viktigt område. Jag förväntar mig att ni använder era kunskaper till stöd för samhället och jag önskar er all lycka till framöver. Jag hoppas att vi ses i branschen och ännu hellre i Försvarsmakten! Tack och lycka till.

Patrik Sternudd konstaterar att cybersoldatsutbildningen är ett bra exempel på hur Försvarsmaktens förmågeuppbyggnad indirekt stödjer det civila samhället.

De 28 soldaterna har sådana kunskaper och färdigheter att de är direkt anställningsbara i en bransch med höga kompetenskrav där det samtidigt råder stor brist på personal med rätt utbildning.

Redan om en månad rycker nästa omgång cybersoldater in och då har antalet ökats till 40 individer, för att om några år nå den planerade nivån om 60 individer årligen.