Sveriges värnpliktiga har valt nytt pliktråd

Under den digitala värnpliktskongressen som hölls 19-21 april deltog värnpliktiga representanter från hela landet. Då valdes också fem nya ledamöter till pliktrådet, från förband i samtliga tre försvarsgrenar. Det är det andra pliktrådet som har valts sedan värnplikten återaktiverades 2017.

Pliktrådet 2021-2022.
Pliktrådet 2021-2022. Från vänster i bilden: Johan Gunnarsson, Anton Hanny, Felicia Konstenius, Olof Wärmländer och Sven Blomberg. Foto: Försvarsmakten
Årets värnpliktskongress var digital.
Årets värnpliktskongress var digital. Foto: Försvarsmakten

De fem rådsledamöterna kommer att företräda Sveriges totalförsvarspliktiga under ett år. Pliktrådets uppdrag är att fortsätta driva de frågor som kongressledamöterna har beslutat om. Pliktrådets nya medlemmar består av Sven Blomberg, I 19, Anton Hanny, F 17, Johan Gunnarsson, Sjöstridsskolan, Felicia Konstenius, Lv 6 och Olof Wärmländer, Livgardet.

– Pliktrådet erbjuder en möjlighet att förbättra utbildningen för de värnpliktiga. Ett fungerande medinflytandesystem är viktigt i ett modernt samhälle där pliktlagen fortfarande är högst aktuell. Det är med stor glädje och stolthet som jag lämnar över stafettpinnen till de nyvalda ledamöterna, säger Malin Eidmann, som nu avgått som pliktrådsledamot.

Värnpliktskongressen fattade beslut om Sveriges totalförsvarspliktigas idéprogram, som behandlar allt som rör de totalförsvarspliktiga, från ersättningar till psykisk hälsa. I år fokuserade kongressen mycket på mönstringsfrågor och mönstringsprocessen, hantering av värnpliktiga och deras utbildning under pandemin. Samt på hur ovälkommet beteende - kränkningar, trakasserier, sexuella kränkningar och övergrepp - ska hanteras och förebyggas.