På kongressen kan värnpliktiga göra sig hörda

Nu på måndag den 19 april går startskottet för 2021 års värnpliktskongress. Kongressen är pliktrörelsens högsta beslutande organ och utgörs av representanter från landets samtliga förband. I år kommer delar av den visas på Youtube.

Bild från värnpliktskongressen 2019.
Bild från värnpliktskongressen 2019. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten
Bild från värnpliktskongressen 2019.
Bild från värnpliktskongressen 2019. Foto: Mikael Wallentin Åström /Försvarsmakten

– Förra året sköts kongressen först upp och senare ställdes den in på grund av pandemin, men i år blir den äntligen av. Kongressen är ett forum för Sveriges värnpliktiga där de diskuterar frågor för att förbättra utbildningen, säger Malin Eidmann som är kommunikationsansvarig på pliktrådet.

Vid värnpliktskongressen som pågår 19-21 april deltar ett hundratal ombud - mellan fyra och sex stycken värnpliktiga från varje förband sitter på respektive soldathem ute på garnisonerna och kommunicerar via en digital plattform.

– Jag gissar att några av ämnena som kommer upp är materiel, information vid mönstringen och garanterat kommer covid-restriktionerna diskuteras, säger Malin Eidmann.

På årets kongress är både ÖB och försvarsministern talare, det blir även en debatt i Folk och Försvars regi och allt avslutas med att välja ett nytt pliktråd, alltså de fem värnpliktiga som ska jobba med medinflytandefrågor fram till nästa kongress.

Delar av kongressen livestreamas på Youtube via följande länk: Värnpliktskongressen