Chefsämnen i fält under Sydfront 21

– Order Filip Bertil. Stridsspana i sydlig riktning i syfte att ansluta med övriga plutonen. Uppfattat? Framåt!

Henrik Brate, är tydlig med vilka uppgifter de olika grupperna har och vad målet är. Han och hans kollega, Izadora Helsing, är närstridsledare på varsin pansarskyttepluton under övningen och deras uppgift är att leda soldaterna i strid utanför stridsfordonen.

Sydfront 21
Henrik Brate läser till vardags officersprogrammet på Försvarshögskolan men under Sydfront är han närstridsledare på en pansarskyttepluton. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Sydfront 21
Izadora Helsing läser till vardags officersprogrammet på Försvarshögskolan men under Sydfront är hon närstridsledare på en pansarskyttepluton. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Sydfront 21
Bataljonschef Andreas Johansson anser att större övningar är nödvändiga i kadetternas utbildning Foto: Anna Palm/Försvarsmakten
Sydfront 21
Stridsfordon i utgångsgruppering för anfall Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Sydfront 21
Pansarskyttesoldater innan de lämnat stridsfordonet Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

– Vi leder de avsuttna soldaterna när vi behöver strida till fots. Plutonchefen är ju kvar i vagnen och har överblick över hela plutonen, både stridsfordon och soldater. Mitt fokus är på skyttesoldaterna på backen och vad vi ska lösa för uppgift, säger Izadora.

Både Izadora och Henrik är kadetter på officersprogrammet på Försvarshögskolan och är med på Sydfront för att öva på att just truppföra soldater. De har båda truppfört tidigare men då har det varit deras kadettkollegor som har spelat rollen som soldater. Nu har de båda hamnat på ett kompani med heltidsanställda soldater som de ska leda under övningen.

– På ett sätt blir det ju lättare för oss. Förbandet är mycket väl samövat hela vägen ner till soldatnivå. Många av dem har flera års erfarenhet från sina roller vilket gör att vi kan fokusera på att öva det vi behöver öva på, säger Henrik.

Vad är det då de rent konkret behöver öva på? I övningsmålen för Sydfront står det att truppförande chefer ”skall under övningen, över tid få leva i konsekvenserna av sina beslut med ambitionen att för chefer och soldater påvisa stridens konsekvenser, och utifrån detta fortsätta lösa uppgifter.”

– I praktiken innebär det en massa beslutstillfällen för min del där jag ofta har kort tid på mig att ta ett beslut och sedan får hantera konsekvenserna av det beslutet. Då är det viktigt att taktiken jag bestämmer mig för går hand i hand med det som sker ute på övningsfältet, säger Izadora.

För att kunna ta de besluten behöver chefer på olika nivåer ha koll på sin egen del i pusslet som utgör förbandet. Det pusslet blir mer komplicerat ju större övning det är eftersom det byggs på nivåer hela tiden. Från gruppchefen längst ut på linan till brigadchefen som har ansvar för den större, övergripande taktiken.

– På skolan har vi fått de teoretiska grunderna, en helhetsbild och viss praktik, men de här större övningarna är mycket viktiga för oss för här får vi utöva ledarskap i praktiken, säger Henrik.

Bataljonschefen Andreas Johansson anser att helhetsbilden är det viktigaste kadetterna bör ta med sig från Sydfront och att det bara är på större övningar som man får en förståelse för den helheten. Därför är det viktigt att det finns en del i de övningarna där kadetterna får en chans att truppföra.

– Här kan man faktiskt se olika förband som samverkar, se deras förmågor och hur de interagerar med varandra. Alltså hur man bygger system av system, som brigaden består av. System som i samverkan ska göra varandra starkare och slå fienden. Det måste man själv uppleva och se på en sån här stor övning där vi samlar en stor del av arméns förband för att träna tillsammans. Det kan man inte läsa sig till.

Försvarsmakten har påbörjat en historisk upprustning och Henrik och Izadora ser båda två en lång framtid i försvarsmakten framför sig.

– Det är jätteroligt att vi utvecklas i så snabb takt nu. Det blir också kul med nya typer av förband och regementen som vi inte har sett på några år. Det innebär att även om vi är utbildade på markstridsförband så har vi en teoretisk grund som gör att vi kan flytta mellan förbandstyper.