Förtroendet för Försvarsmakten i topp bland myndigheter

Procentandelen av allmänheten som har mycket eller ganska stort förtroende för Försvarsmakten har gått upp från 36 procent 2016, till 63 procent 2021. Det visar årets Förtroendebarometer som mäter befolkningens tilltro för institutioner, partier, massmedier och företag.

Två civila och en militär sjukvårdare
Två civila och en militär sjukvårdare
Folk har blivit mer medvetna om Försvarsmaktens förmåga, inte minst i stödet till sjukvården under pandemin och stödet till räddningstjänsten vid skogbränderna, säger Johan Orbe på Kantar Sifo som gjort årets Förtroendebarometer. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Diagram som visar att förtroendet för Försvarsmakten har ökat.
Förtroende för Försvarsmakten har gått upp från 36 procent 2016, till 63 procent 2021. Foto: Kantar Sifo

– Ökningen av förtroendet för Försvarsmakten är unikt jämfört med andra myndigheter, säger Johan Orbe på Kantar Sifo, som genomfört undersökningen.

Skatteverket och Säpo ligger strax före Försvarsmakten när det gäller myndigheter, men de har å andra sidan alltid legat högt, ingen annan har gjort en sådan resa som Försvarsmakten, konstaterar Johan Orbe.

Förklaringarna kan vara många enligt Johan Orbe; en oroligare omvärld, att försvaret skiftat från internationellt till nationellt fokus, men också att ansiktet utåt förändrats i och med rekryteringskampanjerna.

– Jag tror också att folk blivit mer medvetna om Försvarsmaktens förmåga, inte minst i stödet till sjukvården under pandemin och stödet till räddningstjänsten vid skogbränderna.

Han konstaterar också att nuvarande överbefälhavaren har synts en hel del media.
– Organisationers ledning har ofta stor betydelse för allmänhetens uppfattning, säger Johan Orbe.

Medieakademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Årets undersökning omfattar 1 206 webb-intervjuer med personer 16 år eller äldre.