Skärpta straff för kartläggning av skyddsobjekt

Antalet anmälda tillträdesbrott har ökat de senaste åren. Under 2020 hölls flera rättsprocesser både mot individer som tagit sig in på skyddsobjekt utan tillstånd och mot personer som ägnat sig åt kartläggning av ett stort antal försvarsanläggningar. Flera rättsprocesser pågår och fler är att vänta under 2021.

Skyddsobjekt
Att ta sig in på skyddsobjekt utan tillstånd är ett mycket allvarligt brott och personer som gör det äventyrar både sin egen och Sveriges säkerhet. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

– De som ägnar sig åt den här typen av verksamhet är ofta så kallat militärt överintresserade personer som lägger ner mycket tid på att samla in och sprida information om militäranläggningar. De kan enkelt kopiera stora mängder av information digitalt och distribuera den via internet. Men det är ett mycket allvarligt brott och individerna äventyrar både sin egen och Sveriges säkerhet, säger kommendör Jan Kinnander, chef för Säkerhetskontoret vid Must.

2019 skärptes påföljden för överträdelsebrott i skyddslagen. Maxstraffet är numera två års fängelse. Detta står i stark kontrast till de påföljder som tidigare utdömts och skickar därför en tydlig signal om brottets allvar.

– Genom att kartlägga, samla och sprida information om skyddsobjekt kan dessa personer gå främmande makts ärenden – ibland utan att veta om det. Främmande makt lägger ner stora resurser på att kartlägga svenska militära och civila skyddsobjekt, ett arbete som tyvärr underlättas genom den verksamhet som de här individerna genomför, säger Jan Kinnander.

I januari 2020 dömdes en person till ett års fängelse efter att ha dokumenterat, fotograferat och inhämtat uppgifter om 36 skyddsobjekt samt spridit en del av informationen som bedömts ha stor betydelse för Sveriges säkerhet. Domen överklagades av åklagaren och under våren fastställdes domen av hovrätten.

I maj dömdes en annan person till åtta månaders fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift efter att ha lagrat information om 37 försvarsanläggningar i en dator. Domen överklagades till hovrätten som höjde domen till ett års fängelse.

I slutet av 2020 väcktes ytterligare åtal med samma rubricering. Personen misstänks för att ha spridit hemliga och känsliga uppgifter om sju försvarsanläggningar på ett hemligt nätforum. Domstolsförhandling sker under våren 2021.

Tre andra män åtalades för brott mot skyddslagen efter att olovligen ha tagit sig in på en militäranläggning. De tre dömdes till villkorlig dom, något åklagaren har överklagat.

– Skyddsobjekt är anläggningar, byggnader och områden som behöver ges ett särskilt skydd eftersom de är av stor betydelse för försvaret av Sverige. De är även till för att skydda allmänheten från skador som kan uppstå från militär verksamhet. I takt med upprustningen av totalförsvaret har de blivit allt viktigare, säger Jan Kinnander.