Gotlands regemente flyttar ihop

Ny tillfällig stabsbyggnad och idrottshall, stridsfordonsgarage och snart ett fräscht toppmodernt hus för 181:a pansarbataljonen. Gotlands regemente utvecklas nu i snabb takt enligt besluten som fattades år 2015 och 2017.

Ny stabsbyggnad på regementsområdet vid Tofta skjutfält.
Ny stabsbyggnad på regementsområdet vid Tofta skjutfält.
Ny stabsbyggnad på regementsområdet vid Tofta skjutfält. Foto: Tomas Ängshammar/Försvarsmakten
Gotlands regemente.
Gotlands regemente. Foto: Tomas Ängshammar/Försvarsmakten
Stridsfordon 90 på Tofta skjutfält.
Stridsfordon 90 på Tofta skjutfält. Foto: Tomas Ängshammar/Försvarsmakten
Soldater vid Gotlands regemente sätter på sig skyddsmasker efter ett gaslarm.
Soldater vid Gotlands regemente sätter på sig skyddsmasker efter ett gaslarm. Foto: Tomas Ängshammar/Försvarsmakten

En tisdagsmorgon i mitten av februari fick alla anställda vid P 18 en riktig rivstart. Regementschef Mattias Ardin hade beordrat en inlarmningsövning som innebar en kontroll av förbandets beredskap och inom kort fylldes garageplan med stridsberedda soldater, officerare och materiel. Skillnaden mot hur situationen var när det förra försvarsbeslutet fattades 2015 är slående. Då fanns bara 32:a hemvärnsbataljonen på Gotland, och platsen där vi står nu var skog och ängsmark.

– Vi har kommit en lång väg sedan början på 2018 men vägen är ännu lång mot ett fullt fungerande regemente. Regementet är ännu litet, men bottenplattan är gjuten för en fortsatt nödvändig expansion, säger Mattias Ardin.

Regementsstaben, som under några år varit utspridd på fyra platser i Visbyområdet, har precis flytta in i en ny tillfällig stabsbyggnad. Att man nu samlas på regementsområdet innebär stora fördelar.

– Att ha alla kompetenser och ansvarsområden på samma plats sparar mycket restid. De informella mötena i fikarum och korridorer betyder också mycket för att skapa ett lag, och för att snabbt och smidigt lösa problem när de uppkommer. Även regementets olika delar kommer samman på ett enklare sätt, säger Tomas Ängshammar, kommunikationschef vid P 18.

Regementets första värnpliktskull ryckte in sommaren 2020 och är nu i slutet av sina befattningsutbildningar. Under februari har en brigadstridsövning genomförts och på det snötäckta skjutfältet rullar stridsfordonen.

Siktet är inställt på Sydfront i april, vilken också blir slutövning för de värnpliktiga. Under mars går nya P 18 högvakt för första gången.

När Gotlands regemente byggdes upp på nytt kunde man dra fördel av att många erfarna officerare återvände från den civila sektorn. En effekt av detta är att många kommer gå i pension inom de närmaste åren, karriärmöjligheterna för unga officerare är därför mycket goda på P 18. De första nyutexaminerade officerarna har kommit till regementet och det är välkommet.

– Alla delar i personalförsörjningskedjan finns nu på plats, från grundutbildning till att vi har elever på de olika skolorna. Det här är naturligtvis helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta att utveckla förbandet i framtiden när vi fortsätter tillväxa eller när många av våra erfarna officerare och specialistofficerare går i pension, säger Mattias Ardin.

Under våren fortsätter de interna flyttlassen att rulla. 181:a pansarbataljonen flyttar inom kort från sina baracker till en ny och toppmodern byggnad. Intill den ligger den efterlängtade idrottshallen, och längre bort väntar det nya stridsfordonsgaraget på att tas i drift. Ny verkstad och serviceförråd är på gång, men för fortsatt tillväxt saknas bland annat logement, matsal, lektionssalar och simulatoranläggning.

Försvarsmakten kommer att fortsätta växa på Gotland. Det har slagits fast i det senaste försvarsbeslutet, men de avgörande besluten rörande P 18:s fortsatta tillväxt är ännu inte fattade.

De väntar man med spänning på vid Gotlands regemente.