K 3-chefen: ”Jag tvekar aldrig inför att vidta nödvändiga åtgärder”

Med anledning av den medierapportering som varit kring K 3 den senaste tiden kommenterar regementschef överste Ola Barvér arbetet vid förbandet.

K 3:s chef.
Foto: Försvarsmakten

I  den medierapportering som skett kring K 3 har det framkommit att rekryter vid föregående års grundutbildning upplever att de har blivit utsatta för fysisk bestraffning och andra oacceptabla beteenden.

I februari i år tillsattes en utredning, efter anonyma påståenden om att det har förekommit situationer där personal på K 3  ska ha tummat på säkerheten, och om olämplig jargong. Inget i den utredningen pekade på att det fanns ett strukturellt problem i dessa frågor på K 3 men att oacceptabla händelser hade inträffat, händelser som sedan tidigare har hanterats av ansvariga chefer i verksamheten. 

De uppgifter som nu har kommit fram i media tar K 3 på största allvar och en utredning, som genomförs av Försvarsmaktens utredningsstöd för ovälkommet beteende, är inledd.

– Jag har fullt förtroende för att de som nu kommer utreda vår verksamhet gör ett grannlaga jobb. Jag kommer aldrig acceptera att vi bryter mot regler eller mot vår värdegrund. Jag kommer aldrig tveka att hantera de situationer som uppstår och jag kommer heller aldrig tveka att vidta de åtgärder vi behöver göra, säger överste Ola Barvér, regementschef K 3.