Amerikanska specialförband i samövning med Sverige

Just nu är amerikanska förband och flygplan baserade på Skaraborgs flygflottilj inom ramen för svenskt värdlandsstöd. Syftet är medverkan i en svenskledd övning som äger rum längs östersjökusten. Att vara värd för utländska förband innebär både utmaningar och möjligheter för flottiljen.

Malin Persson, chef för Skaraborgs flygflottilj (F 7), tar emot sina amerikanska gäster.
Malin Persson, chef för Skaraborgs flygflottilj (F 7), tar emot sina amerikanska gäster.
Malin Persson, chef för Skaraborgs flygflottilj (F 7), tar emot sina amerikanska gäster. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten
CV-22 B Osprey. Amerikanska förband baserade på F 7.
Amerikanerna har med sig bland annat CV-22 B Osprey, som är en kombination av ett flygplan och en helikopter. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten
Värdlandsstöd. Amerikanska förband baserade på F 7.
Logistikenheten på F 7 har varit sysselsatta i flera veckor med att förbereda övningen. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

Övningen de amerikanska enheterna ska delta i är planerad sedan länge och kommer genomföras under november och är en del av det bilaterala samarbetet mellan Sverige och USA.

– Ett starkt band till USA är avgörande för vår och Europas säkerhet. Både när det gäller militär förmåga och teknikförsörjning. Det är därför vi har ett nära samarbete med USA och ett exempel på det är den övning vi nu genomför tillsammans. Det stärker vår förmåga att genomföra kvalificerade luftoperationer och insatser, både i Sverige och utomlands, säger överste Malin Persson, chef för Skaraborgs flygflottilj.

Säkerhet och service

Under tiden som övningen genomförs så bor och arbetar den amerikanska personalen på Skaraborgs flygflottilj. Värdlandsstöd innebär att Försvarsmakten, och andra myndigheter, ger möjlighet för inbjudna utländska förband att verka och lösa sina uppgifter på svenskt territorium. Både med logistiskt och praktiskt stöd. Mycket handlar om noggranna förberedelser för det förband som är värd för gästande enheter.

– Mitt fokus för värdlandsstödet är baserat på tre ”s”, safety, security och service, säger Malin Persson. Safety, säker verksamhet, genom att minimera riskerna för olyckor och tillbud såväl på marken som i luften. Det innefattar även noggranna förberedelser för hur risker med covid ska hanteras. Security genom skydd och bevakning av verksamheten samt hög informationssäkerhet och god service till gästande förband.

– Jag ser det som grundplåtar. Flygsäkerhet och verksamhetssäkerhet i botten, att ingen kommer till skada. Vi måste också säkerställa att vi skyddar det som är skyddsvärt. Både här hos oss och hos det förband som baserar hos oss. Det är en övning med hög sekretess, vilket är viktigt att omhänderta.

Malin Persson berättar att det också är viktigt att informera medborgarna i regionen om det som sticker ut. Exempelvis flygning med ovanliga flygplanstyper på platser och tidpunkter som avviker från det normala. En sådan här övning kan också dra till sig intresse av andra slag.

– Vi har ett mycket gott samarbete med polisen, kommuner och Militärregion Väst för att omhänderta eventuella problem.

En stor säkerhetsutmaning har naturligtvis varit smittorisker. Något som tidigt togs med i beräkningarna. Bland annat är Skaraborgs flygflottiljs personal och amerikansk personal separerade på flottiljområdet så långt det är möjligt.

– Jag och chefen för amerikanska 352:a specialoperationsförbandet hade en tidig dialog om hur vi skulle hantera pandemin för att inte utsätta varandra eller tredje part för smittorisker, säger Malin Persson.

F 7 vill också leverera god och relevant service till både gästande förband och egna flygförband, det pågår flera egna övningar samtidigt på F 7.

– Vi gör ju samma sak nu som i krigstid, levererar service till de som behöver använda flygbasen, med allt vad det innebär. Jag är tacksam över ett sånt här tillfälle där vi kan få öva på vår krigsuppgift, dessutom med perspektivet värdlandsstöd för utländskt förband, säger Malin Persson, som förutom flottiljchef också är krigsförbandschef för sjunde flygflottiljen.

”Logistik är att förutse saker”

På F 7 finns bra förutsättningar för att ta emot större utländska förband. Bland annat tack vare de ytor som finns och vart förbandet ligger geografiskt.

– Vi har förutsättningarna att omhänderta detta på ett bra sätt. Vi vill inte belasta övriga samhället, speciellt med tanke på pandemin, vi kan därför förlägga all gästande personal här inne på ett sätt där vi opererar sida vid sida på ett coronasäkert sätt, säger Malin Persson.

På logistikenheten på F 7 har mycket arbete skett sedan uppgiften kom att vara värd för gästande förband. För enheten har det handlat om att skapa plats och möjliggöra värdskapet samt boka och beställa allt som behövs för att ett förband ska kunna verka från en ny plats under en tid, boende, mat, vatten, bränsle och mycket mer.

– Mycket handlar om att förbereda noggrant. En utmaning är att långt innan spela filmen för vad som kan komma att behövas som inte är specificerat innan. Logistik är att förutse saker, redan innan de inträffat. När de väl är på plats handlar det mest om att lösa uppkomna saker, säger major Lukas Johansson, ställföreträdande chef på logistikenheten.

Samarbetet med amerikanska representanter har fungerat mycket bra.

– De har varit lösningsorienterade, pragmatiska och vi har hela tiden haft en god dialog, säger han.

Från amerikanskt håll är man också mycket nöjda med det arbete som gjorts för att de ska kunna arbeta och verka från Såtenäs.

– Det är mycket roligt att bli inbjudna och få arbeta på en så modern bas. Allt är lika bra eller bättre mot vad vi är vana med och alla har varit angelägna att lösa våra behov, säger chefen för 352:a specialoperationsförbandet i amerikanska flygvapnet.

Samarbete för framtiden

Att vara värd för ett utländskt förband innebär också att öva och utveckla samarbetet inför framtida behov och situationer.

– Vi hoppas att vi genom att öva ihop ytterligare kan utveckla vårt partnerskap och vi vill gärna bygga vidare på samarbetet på förbandsnivå, säger chefen för på 352:a specialoperationsförbandet.

– Det är viktigt att de ser att vi är en trovärdig och relevant partner. De ska åka härifrån och känna att allt fungerade bra här. Och så är det väldigt roligt och utvecklande att genomföra den här typen av verksamhet tillsammans med andra, säger överste Malin Persson.