"Vi måste kunna lita på att 5G-nätet inte styrs av utomstående"

Ett 5G-nät som går att lita på. Det är målsättningen med den process som avslutas i och med att Post- och telestyrelsens (PTS) nu meddelat vilka operatörer som godkänts att delta i utauktioneringen av 3,5 och 2,3 GHz-banden, det vill säga de frekvensband som lämpar sig väl för 5G.

Jan Kinnander.
Jan Kinnander, chef för Säkerhetskontoret vid Must. Foto: Försvarsmakten

I detta arbete har Försvarsmakten tillsammans med Säkerhetspolisen bidragit med kunskap om säkerhetshotande verksamhet. Bakgrunden är att regeringen bedömt att 5G ska betraktas som säkerhetskänslig verksamhet med stor betydelse för Sveriges säkerhet.

– 5G-utvecklingen är positiv och nödvändig, men det finns risker som måste hanteras. Vi måste kunna lita på att information i 5G-nätet inte styrs, manipuleras eller missbrukas av utomstående. Försvarsmakten kompromissar vare sig om Sveriges säkerhet eller om våra grundläggande fri- och rättigheter. Därför välkomnar vi beskedet från PTS, säger Jan Kinnander, chef för Säkerhetskontoret vid Must.

För att Sverige ska kunna digitaliseras är säkerheten helt avgörande.
– De beslut som fattas nu får påverkan i 25 år framöver och därför måste vi ta höjd för de risker som kan uppstå längre fram. Vi bedömer att riskerna ökar successivt fram till cirka 2025 då 5G bedöms slå igenom på allvar, säger Jan Kinnander.

Diskussionen om säkerheten i 5G-näten är just nu aktuell i ett flertal länder.
– Jag vill vara tydlig med att Försvarsmaktens bedömning om säkerhetshoten mot Sverige och Försvarsmakten är oberoende av andra länder eller aktörer. Den bedömning vi har gjort står på egna ben, säger Jan Kinnander.