Marinen övar minröjning i Östersjön

I dag börjar marinens funktionsövning i minröjning. Åtta fartyg från Sverige och Finland kommer under tio dagar att öva på finskt vatten i Östersjön.
− Min förhoppning är att vi ska fortsätta och förbättra vårt samarbete med Finland samtidigt som vi ökar vår gemensamma förmåga till minröjning, säger övningsledaren Carl Lundvall vid Fjärde sjöstridsflottiljen.

Marinens minröjningsfartyg.
Marinens minröjningsfartyg.
Marinens minröjningsfartyg kastar loss för att påbörja årets funktionsövning i minröjning som genomförs i Finland. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Minering är en effektiv metod för att begränsa en motståndares rörlighet till sjöss, både för militär och civil sjöfart. Genom att röja minorna kan leder öppnas upp så att egna förband och den civila sjöfarten får tillbaka möjligheten att använda viktiga hamnar och farleder. Att hitta, identifiera och röja minor är svårt, inte minst i Östersjöns grumliga vatten.

Carl Lundvall, chef för 42:a minröjningsdivisionen.
Carl Lundvall är chef för 42:a minröjningsdivisionen och kommer att leda både svenska och finska fartyg under årets minröjningsövning. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

− I år genomförs övningen i Finland, förra året var vi på den svenska västkusten och genomförde samma övning. Det är positivt att vi övar både hos oss och i Finland eftersom miljön, temperatur, salthalt och årstider påverkar vårt arbete. Genom att öva tillsammans bidrar vi till att Östersjön blir säkrare för transporter som till stor del genomförs till sjöss, säger övningsledaren Carl Lundvall.

Vidareutveckling av samarbetet

Övningen pågår mellan 12 och 22 oktober på finskt vatten utanför Åbo. Totalt ingår sju minröjningsfartyg, stödfartyget HMS Trossö, en underhållsenhet och en ledningsstab. Svenska deltagande förband är Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen.

− Min förhoppning är att övningen ska bidra till ett fortsatt bra samarbete med Finland, att det blir ett steg vidare i samarbetet. Sen hoppas jag att alla och en var ska bli bättre på det de gör i sin tjänst. Vi behöver hela tiden se till att vi är duktiga och att ny personal ombord utbildas samtidigt som redan befintlig personal får möjlighet att fortsätta utvecklas, säger Lundvall.

Med anledning av covid-19 kommer alla fysiska möten mellan svensk och finsk personal att utebli. Svenska fartyg är dessutom självförsörjande och inte beroende av att förtöja vid finska fastlandet.