En kontroll av beredskap, rörlighet och förmåga

En beredskapskontroll av 71:a motoriserade skyttebataljonen från Södra skånska regementet har genomförts på Gotland. Delar av 71:a bataljon från P 7 fick under förra måndagen ett övningslarm där de aktiverades och fick order om att ta sig till Gotland för att lösa uppgifter.

En pluton med terrängbil 16 kör på bilfärjan för att ta sig till Fårö på Gotland.
En pluton med terrängbil 16 kör på bilfärjan för att ta sig till Fårö på Gotland.
En pluton med terrängbil 16 kör på bilfärjan för att ta sig till Fårö. Foto: Johan Hagsell/Försvarsmakten
Soldater genomför en kontroll på deras terrängbil 16 efter att de har anlänt till Gotland.
Soldater genomför en kontroll på deras terrängbil 16 efter att de har anlänt till Gotland. Foto: Johan Hagsell/Försvarsmakten
Två terrängbil 16 patrullerar en väg vid ett skyddsobjekt.
Två terrängbil 16 patrullerar en väg vid ett skyddsobjekt. Foto: Johan Hagsell/Försvarsmakten

– Att få möjlighet att öva i andra områden än de vi normalt använder hemma i Skåne ger en extra dimension i själva övningsmomenten. Samtidigt är Gotland ett av flera militärstrategiskt viktiga områden i Sverige, säger övningsledare fanjunkare Johan Hagsell.

Beredskapskontroller genomförs för att kontrollera ett förbands förmåga att lösa uppgifter under en viss tid. Uppgifterna kan vara planerade eller oförutsägbara. Vid den här övningen visste förbandet inte om att de skulle aktiveras och lösa uppgifter på Gotland.

71:a bataljon består av anställda soldater och officerare och har en hög tillgänglighet. Det är ett förband med hög rörlighet då dess huvudfordon är pansarterrängbild 360 och terrängbil 16. Förbandet kan ta sig långa sträckor på kort tid utan hjälp och kan direkt börja lösa kvalificerade uppgifter med allt från ytövervakning till strid mot en kvalificerad motståndare. Det innebär att förbandet kan användas till olika uppgifter vilket skapar en handlingsfrihet vid fred, kris och krig.

– Den här övningen gick ut på att snabbt ta sig till Gotland för att skydda och säkra ett visst område för att underlätta mobilisering eller tilltransport av andra förband. Det har varit en bra övning där förbandet har löst alla uppgifter på ett väldigt bra sätt och vi kan ta med oss en del erfarenheter som gör både förbandet och armén bättre, säger övningsledare fanjunkare Johan Hagsell.

Samtidigt som bataljonen genomförde beredskapskontrollen fick en del av förbandet utgå för att lösa beredskapsuppgifter och ett kompani är i Mali och utgör det första svenska skyttekompaniet i Gao.

– Trots en reducerad styrka så löste man uppgifterna på Gotland. Genom övningar och insatser blir vår personal hela tiden bättre. Våra anställda soldater är oerhört duktiga där varje individ kan lösa fler uppgifter, en förare kan också vara sjukvårdsman eller signalist. När man sammanställer de uppdrag våra soldater och officerare löser, nationellt och internationellt blir man oerhört stolt att vara deras bataljonchef, säger överstelöjtnant André Saedén.

Den här beredskapskontrollen har varit planerad sedan en längre tid och ingår i förbandets övningsserie, det är inte en del av den beredskapsinsats som genomfördes på Gotland tidigare i höst.