Beredskapskontroll av sjöminering under luftskydd

Under förra veckan beordrade Försvarsmaktens insatschef en oanmäld beredskapskontroll av förband ur samtliga försvarsgrenar och hemvärnsförband.

En luftvärnsstridsgrupp med robotsystem 97 och 98 har stått för områdesskydd.
En luftvärnsstridsgrupp med robotsystem 97 och 98 har stått för områdesskydd. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Hemvärnsförband ur mellersta militärregionen har stått för skyddet på land.
Hemvärnsförband ur mellersta militärregionen har stått för skyddet på land. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Minorna har transporterats och lastats på fartyget av Marinbasens personal.
Minorna har transporterats och lastats på fartyget av Marinbasens personal. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Korvetten möts av personal från Marinbasen och Hemvärnet när den kommer in till kaj.
Korvetten möts av personal från Marinbasen och Hemvärnet när den kommer in till kaj. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Hemvärnssoldater bevakar den kaj som användes vid minlastningen.
Hemvärnssoldater bevakar den kaj som användes vid minlastningen. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Korvett från Fjärde sjöstridsflottiljen har fällt sjöminor som personal ur Marinbasen klargjort. Minorna fälldes i Stockholms södra skärgård för att skydda ett kustavsnitt. Detta skedde samtidigt som en luftvärnsstridsgrupp ur Luftvärnsregementet, Lv6, stått för områdesskydd med såväl luftvärnsrobotsystem 97 som det alldeles nya robotsystem 98. På marken har hemvärnsförband och regionala beredskapsstyrkor ur mellersta militärregionen stått för skydd. Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, har tillsammans med 8. operativa sambandsbataljonen bidragit till att upprätta och förstärka förbandens kommunikationsförbindelser genom Försvarets telenät. 

Insatschefen, generallöjtnant Michael Claesson, som besökte de deltagande förbanden under kontrollen förklarar varför den gjordes:

– Syftet med kontrollen är att stärka försvaret av Sverige och är en del av Försvarsmaktens ambition att höja vår operativa förmåga. Den här typen av kontroller är viktiga för att se att våra krigsförband kan lösa de uppgifter de är satta att göra i kris och krig.

I oktober 2020 genomförde Försvarsmakten en oanmäld beredskapskontroll. Korvett från Fjärde sjöstridsflottiljen har fällt sjöminor som personal ur Marinbasen klargjort. Minorna fälldes i Stockholms södra skärgård för att skydda ett kustavsnitt. Detta skedde samtidigt som en luftvärnsstridsgrupp ur Luftvärnsregementet, Lv6, stått för områdesskydd med såväl luftvärnsrobotsystem 97 som det alldeles nya robotsystem 98. På marken har hemvärnsförband och regionala beredskapsstyrkor ur mellersta militärregionen stått för skydd från marken.
En mina fälls från korvett som ska skydda ett kustavsnitt. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Minor är ett effektivt vapen

Att lägga ut sjöminor är ett effektivt sätt att förhindra att en angripare kan röra sig fritt och exempelvis landsätta förband på svensk mark. Minor är ett vapen som sänker även stora fartyg och som en angripare måste röja eller gå runt, något som tar lång tid och är riskabelt. En modern mina är dessutom mycket avancerad och svår att både hitta och röja.

Samverkan mellan förband ur olika försvarsgrenar

Att lösa kvalificerade uppgifter koordinerat mellan olika försvarsgrenar och andra stridskrafter är något som Försvarsmakten särskilt utvecklat de senaste åren Detta i takt med att omvärldsläget har försämrats och Försvarsmakten fått såväl utökade uppgifter som ekonomiska tillskott.

– Jag är särskilt nöjd med den flexibilitet och samverkan jag fått se. Hemvärnsförbanden har stått för skydd på marken och visat att de är en viktig och självklar del av insatsverksamheten. FM Log har bland annat stått för viktiga operativa transporter. FMTIS har säkerställt förbandens kommunikationsförmåga. Luftvärnsstridsgruppen har under flygtaktisk chefs befäl stått för områdesskydd med bland annat nyligen tillförd modern luftvärnsrobot och marinen har transporterat, klargjort och fällt sjöminor avslutar Michael Claesson.