Svenska fartyg övade med finsk ledning

Mellan den 14 och 16 september har svenska och finska marinen övat tillsammans på svenskt vatten. Övningen har syftat till att utveckla det bilaterala samarbetet mellan Sverige och Finland genom att öva sjöövervakning och ledning.

Svenska och finska fartyg övar tillsammans i Stockholms skärgård. På bilden syns det finska minfartyget Uusimaa tillsammans med HMS Helsingborg.
Svenska och finska fartyg övar tillsammans i Stockholms skärgård. På bilden syns det finska minfartyget Uusimaa tillsammans med HMS Helsingborg.
Svenska och finska fartyg övar tillsammans i Stockholms skärgård. På bilderna syns det finska minfartyget Uusimaa tillsammans med HMS Helsingborg och HMS Ven. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Svenska och finska fartyg övar tillsammans i Stockholms skärgård. På bilden syns det finska minfartyget Uusimaa tillsammans med HMS Helsingborg och HMS Ven.
Svenska och finska fartyg övar tillsammans i Stockholms skärgård. På bilderna syns det finska minfartyget Uusimaa tillsammans med HMS Helsingborg och HMS Ven. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Övningen genomfördes i Stockholms skärgård och i norra Östersjön med fartyg från Fjärde sjöstridsflottiljen under ledning av det finska minfartyget Uusimaa.

– Övningen har genomförts på svenskt territorium med finsk ledning. Att vi kan få till den här mixen i ledningen är ännu ett steg i det redan utvecklade samarbetet med Finland. Den här typen av övningar är dessutom värdefull för det vardagliga arbetet med bland annat sjöövervakning, säger Erik Öhrn, chef för marinstabens genomförandesektion.

Sverige och Finland har en lång tradition av samarbete inom försvarsområdet och sedan 2014 finns en gemensam handlingsplan för ett fördjupat försvarssamarbete mellan länderna. Målet med försvarssamarbetet är att förbättra ländernas försvarsförmåga, möjliggöra gemensamt operativt agerande och främja gemensamma intressen på försvarsområdet, inklusive att stärka säkerhetssituationen i östersjöregionen.

– Genom att öva tillsammans vidmakthåller och utvecklas samarbetet med Finland vilket är av stor vikt för oss. Östersjön är ett hav med intensiv trafik och militär verksamhet vilket gör att vi behöver hjälpas åt för att skapa oss en gemensam lägesbild, säger Erik Öhrn.