Regeringen får utökad rätt att ge och ta emot militärt stöd till Finland

Den 8 september beslutade riksdagen att ge regeringen utökad rätt att besluta om att ge och ta emot operativt militärt stöd inom ramen för försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Lagen träder i kraft 15 oktober 2020.

Finska och svenska soldater under försvarsmaktsövningen Aurora 17. Foto: Försvarsmakten

Regeringen kommer bland annat att kunna fatta beslut om att bistå Finland militärt med att hindra kränkningar av finskt territorium och om att ta emot militärt stöd från Finland för att hindra kränkningar av svenskt territorium, eller för att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Beslut om att bistå Finland militärt med att möta ett väpnat angrepp mot Finland ska dock fortfarande godkännas av riksdagen.

– Beslutet sänder säkerhetspolitiska signaler till vår omvärld som ytterligare understryker det nära samarbete som finns mellan Finland och Sverige. Detta är ett samarbete som hela tiden utvecklas, säger generallöjtnant Michael Claesson, Försvarsmaktens insatschef.

Genom att regeringen fått denna beslutsrätt snabbas processen upp, något som är viktigt vid en hastigt uppkommen kris i vårt närområde.

– Omvärldsläget är mer osäkert än på länge och Försvarsmakten välkomnar därför beslutet som på ett tydligt sätt ökar vår handlingsfrihet, säger generallöjtnant Michael Claesson.