Marina övningar med fokus

Under de närmaste två veckorna genomför marinen kvalificerade övningar i luftförsvar och ytstrid. Ett av fartygen som kastar loss i dag är HMS Visby, där örlogskapten Nina Vinde är ny chef sedan juni.

Visbykorvetter från båda sjöstridsflottiljerna deltar i övningen.
Visbykorvetter från båda sjöstridsflottiljerna deltar i övningen.
Visbykorvetter från båda sjöstridsflottiljerna deltar i övningen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Under övningen kommer trycket att vara högt på luftförsvarspersonalen.
Under övningen kommer trycket att vara högt på luftförsvarspersonalen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

– Det är en hel del nya kollegor i besättningen, såväl sjömän som officerare. En besättning är som ett lag där alla måste göra sin del. Därför är den här typen av övningar viktiga, där vi kan få ihop helheten.

Nina Vinde är fartygschef på HMS Visby.
Nina Vinde är fartygschef på HMS Visby. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Två övningar med olika inriktning

Första delen av övningen genomförs i mellersta Östersjön med fokus på luftförsvar, det vill säga att försvara fartyget mot flyg eller sjömålsrobotar. Övningen äger rum mellan den 24-27 augusti.

− Luftförsvar är i sig ingen huvuduppgift för en korvett men det är däremot en förutsättning för att lösa alla andra uppgifter, som exempelvis ubåtsjakt eller ytstrid.

Med hjälp av målflygplan från Saab SFO kan fartygen träna realistiskt mot snabba lågflygande mål, något som ställer höga krav på operatörerna som ofta har kort tid på sig att upptäcka och agera mot ett inkommande hot.

− Vi har varit till sjöss ett flertal veckor efter semestern, både för sjöövervakning och för egen verksamhet. Hittills har vi i besättningen koncentrerat oss på att agera rätt i olika situationer. Nu höjer vi tempot och ska göra rätt även under tidspress, avslutar Nina Vinde.

Andra delen av övningen är inriktad mot ytstrid och genomförs i Hanöbukten veckan därefter. Läs mer om övningarna under länken nedan.