Under två veckor, i slutet av augusti och början av september, övar marinen till sjöss med fokus på luftförsvar (strid mot flyghot) och ytstrid (strid mot andra fartyg).

Fartyg från Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen utgör stommen i övningarna men även ett finskt fartyg och helikoptrar från tredje helikopterskvadronen deltar. Övningarna genomförs under två veckor, med stillaliggande över helgen, i två olika geografiska områden.

Funktionsövning luftförsvar

Mellan den 24-27 augusti genomförs övningar i mellersta Östersjön, fritt till sjöss mellan Västervik och Nynäshamn. Fyra Visbykorvetter, stödfartyget HMS Carlskrona, en landbaserad underhållsenhet och ett finskt minfartyg deltar. Civila målflygplan kommer också att delta. Totalt omfattar övningen cirka 250 personer. Syftet med övningen är att träna besättningarna i att försvara sig mot hot från luften.

Den mesta verksamheten sker ute till sjöss men fartygen kommer även att röra sig inomskärs, under såväl dag som natt.

Funktionsövning ytstrid

Mellan den 31 augusti och 3 september genomförs övningar i ytstrid i Hanöbukten under dagtid. Tre korvetter, ett patrullfartyg och två stödfartyg deltar. Helikoptrar från skvadronen i Kallinge deltar. Totalt omfattar övningen cirka 250 personer. Syftet med övningen är att träna besättningarna i att upptäcka, lokalisera och bekämpa andra fartyg.

Den mesta verksamheten sker ute till sjöss men fartygen kommer regelbundet att röra sig i farleden in till Karlskrona örlogshamn.

Hur kommer övningarna att märkas av?

Den mesta tiden befinner sig fartygen långt ute till sjöss och kommer därför inte märkas av. Vi ber handelssjöfart, yrkesfiskare och fritidsbåtsägare att hålla avstånd till övande fartyg. Tänk även på hur båtar förtöjs vid farleder. Råd för hur man bör uppträda finns på denna sida.

Mediakontakt

Melina Westerberg, Kommunikationschef Fjärde sjöstridsflottiljen
melina.westerberg@mil.se, 072-395 18 55.