Skaraborgs flygflottilj firade 80 år

Från Såtenäs till världen. Under 80 år har F 7 utvecklats från en flottilj på ett före detta gods mellan Lidköping och Trollhättan till en organisation på flera platser globalt och med hela världen som arbetsplats. Men världen finns också kvar i Såtenäs och där firades 80-årsdagen med en högtidlig ceremoni.

Överflygningen under ceremonin innehöll bland annat flygplan som tidigare funnits på F 7, Viggen, Lansen och Tunnan. Foto: Ulf Fabiansson
På grund av ett plötsligt och kraftigt regn så fick ceremonin i sista stund flyttas från parken i Såtenäs till en plats med tak. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

1 juli 2020. Thailand, Ungern, Malmen, Arlanda, Karlsborg, Såtenäs. Många är de orter där F 7:s personal i dag har sin arbetsplats. Förklaringen är att flottiljen i dag har ett stort ansvar inom flygvapnet då den förutom två Jas 39 Gripen stridsflygdivisioner har Sveriges alla resurser inom statsflyg, radar- och signalspaningsflyg samt transporter, både av gods och personal. Dessutom utbildas världens alla gripenpiloter vid Gripencentrum i Såtenäs. Just denna bredd var något som chefen för Skaraborgs flygflottilj, överste Malin Persson, berörde i sitt tal under 80-årsceremonin.

– ASC890, signalspaningen, statsflyget, Open Skies-verksamhet. Många är strängarna på vår lyra och här finns också en gedigen erfarenhet som är en viktig komponent i vårt förband i dag men framförallt i Försvarsmakten då detta är operativa och strategiska resurser som står i ständig skarp beredskap.

Malin Persson talade också om all personal som i dag befinner sig på platser utanför Sveriges gränser.

– Vi har fortsatt en internationell prägel på vår verksamhet eftersom vi också bemannar och är ansvariga för en supportgrupp till thailändska flygvapnet. Tidigare har vi haft detta i såväl Ungern som Tjeckien. Sedan cirka tio år tillbaka har F 7 också ansvaret för rekrytering och bemanning av Heavy Airlift Wing i Papa i Ungern som har tre stycken Boeing C-17 i sin flotta. Sverige är näst störst nation i samarbetsprojektet.

Ceremonin för att fira 80-åringen fick genomföras på ett anpassat vis, både med hänsyn till pandemin samt det för dagen mycket kraftiga regnandet. Men de högtidliga formerna kunde inga utomstående omständigheter rå på. En del av firandet bestod av en överflygning över Såtenäs med stora delar av F 7:s flotta representerad med stridsflyg, spanings- och transportflyg. Swedish Air Force Historic Flight, som har sin hemmabas på Såtenäs, ställde också upp med tre historiska stridsflygplan som tidigare funnits på F 7.

Flygvärlden på slätten

Malin Persson inledde dagens tal med att berätta om den där dagen för precis 80 år sedan då allting började på de före detta åkrarna i Såtenäs.

1941 och de första divisionerna med B 16, eller Caproni, uppställda i Såtenäs. Foto: Försvarsmakten

– Klockan 13.00 den 1 juli 1940 hölls den första föredragningen i den nya flottiljens historia. Flottiljchefen Folke Ramström hade ett rykte om sig att vara en stenhård man. Den lilla grupp av militärer och civilanställda som hälsade honom välkommen fann att det stämde ganska väl. Men, han blev omtyckt av sina underlydande för att han var sträng men rättvis och orädd, även gentemot byråkraterna i Stockholm. Det har jag förstått är en viktig egenskap för en flottiljchef och högst väsentlig än i dag. I dag är det exakt 80 år sedan. 80 år. Tidsperspektivet svindlar.

– Flottiljens första flygplan var en SK 11 Tigermoth, det året bestod den samlade flottan av två stycken. De följdes i rask takt av olika flygplanstyper men 1940 kom så beslutet om att flottiljen skulle upprustas med nya plan från Italien. Det blev en stor glädje. Piloterna utbildades under två dagar med en och en halv timme i luften och skickades sedan till Milano för att hämta hem Caproni, i Sverige kallat B 16.

Den speciella andan

Det talas ofta om något som kallas F 7-andan. En svårbeskriven inställning till arbetet och uppdraget. Malin Persson tog i sitt tal upp att denna anda var något som formades redan under de allra första åren på västgötaslätten.

– Hangarerna var kalla, belysningen dålig och motorverkstaden för liten. Kvaliteten på verktygen var inte heller mycket att skryta med, ibland sämre än vad en civil bilreparatör använde. Men strapatserna bidrog på sitt sätt till att skapa den av många omvittnade F 7- andan. En annan bidragande orsak var isoleringen, trots placeringen i hjärtat av Sverige var det långt till någon större ort. Vi på F 7 brukar säga att Stockholm nog är bra men det ligger ju så ocentralt. För att lösa detta skapade flottiljen sitt eget samhälle. Förutom kasernerna byggdes det villor innanför grindarna. Utanför stängslet byggdes Såtenäs villastad med en hustyp i tre olika varianter för furirer, korpraler och civilanställda. Många bodde här och många växte upp lyckliga med mängder av minnen från trakten.

Transportflyget

Det är inte bara F 7 som jubilerar 2020, även en av dess mest trofasta vänner, TP 84 Hercules fyller år. I 55 år har transportflygplanet funnits i Försvarsmakten som också var först i Europa med flygplanstypen. Och ända sedan starten har de funnits på F 7 och Såtenäs.

Chefen för Skaraborgs flygflottilj höll ett högtidligt tal under ceremonin. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

– Denna division bestående av globetrotters med hela världen som arbetsfält har valspråk, ”vart som helst när som helst”. Karaktären på transportflygenhetens verksamhet fick med åren en allt mer internationell karaktär. De stora nyttjarna genom åren har varit Röda Korset, FN och sedermera Nato. Flygningarna till de katastrofdrabbade länderna dominerade länge deras verksamhet. Detta förband är det i Försvarsmakten som har mest insatserfarenhet vilken är en styrka för oss övriga på F 7, sa Malin Persson i sitt tal.

Vilja, kunnande, ära

F 7:s valspråk har länge varit ”vilja, kunnande, ära”. I den avslutande delen av talet vände sig Malin Persson till alla medarbetare, både de som tidigare funnits på F 7 och de nuvarande.

– Jag vill framföra min glädjefyllda hyllning och mitt innerliga och varma tack till er alla som har varit och i dag är medarbetare på F 7. Tack för er vilja att varje dag säkerställa att F 7 utför sina uppdrag och utgör ett viktigt bidrag till Sveriges säkerhetspolitik. Tack för allt ert kunnande som ni med lust och ambition använder varje dag för att göra vårt dagliga värv men även för att ni bidrar till att ta oss in i framtiden. Tack för den ära ni alla sätter i att möta varje hot och klara varje utmaning.

– Vi på F 7 kommer att dra vårt strå till stacken genom att säkerställa att vi och våra krigsförband kan försvara oss och Sverige. F 7 är  i dag en tuff, erfaren och ärrad 80-åring. En 80-åring som varje dag håller er trygga genom ständig beredskap och genom insatser, nationellt såväl som internationellt. En 80-åring som med glädje tar fart in mot framtiden och strävar efter att bli bättre och bättre, steg för steg.