Värnplikten gav dem tung förarkompetens

En av många befattningar man kan få som rekryt i Försvarsmakten är fordonsförare. Det öppnar upp många möjligheter för framtida jobb inom försvaret och på sikt även civilt.

Lucas Schmidt och William Lejon
Lucas Schmidt och William Lejon
Lucas Schmidt och William Lejon fick förarbevis för tungtransporter under värnplikten. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Tungt militärt fordon
Lucas och William lärde sig behärska denna typ av fordon. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten

Redan när Lucas Schmidt ryckte in på Ing 2 såg han målet tydligt framför sig: att få utbildning på och köra så kallade tungdragare. Det är alltså den sortens “lastbilar” som drar de tyngsta släpen på vägarna.

‒ Utbildningen var kul, vi började med lastbil och lärde oss hur den funkade sen gick vi över till tung släpvagn.

Lucas är motorintresserad, säger han, och tror att det är en fördel när man går utbildningen.
– När vi till slut fick komma till tungdragaren och jag klarade av det, var det en skön bekräftelse på att jag lärt mig det jag ska, säger Lucas.

Gäller inte civilt

Den som vill bli lastbilsförare får räkna med cirka 50 timmar bakom ratten. För att få köra tungtransporter krävs ytterligare 100 timmar i hytten. Dessutom tillkommer teoripassen. Efter genomfört, godkänt prov blir rekryten så behörig och får ett militärt förarbevis. Detta innebär dock inte att rekryterna får ett civilt körkort och kan gå direkt ut på den civila marknaden och få jobb.

‒ Nej, Trafikverkets regler säger att man måste vara 21 år för att få tung behörighet (C och CE), vilket de flesta av våra rekryter inte är när de muckar. Men vi från organisationsenheterna och Logistikskolan har framfört denna synpunkt till högkvarteret för att se över om Försvarsmakten likt yrkeshögskolor kan få ett undantag från gällande bestämmelser, vilket Försvarsmakten tidigare haft, säger Ing 2:s regementsförvaltare Christer Reimertz.

 – Det innebära att de får ett civilt meritvärde som ger dem stora fördelar på den civila arbetsmarknaden. Vi får hoppas på att det är genomförbart.

Men behovet av förare finns även i Försvarsmakten. En annan som sökt en befattning som lastbilsförare på Ing 2 är William Lejon. Han säger att han upplever att det inte krävs någon tidigare erfarenhet om lastbilar innan värnplikten för att klara utbildningen, eftersom instruktörerna är duktiga på att lägga den på rätt nivå.

‒ Märker de att man kan ett visst moment går vi vidare i utbildningen. Och behöver vi mer tid så tar vi det lugnare. Man lär sig hur systemet fungerar och fattar hur allt hänger ihop. Jag mekar en del med bilar och tycker det är kul så jag visste ju ändå en del sen innan.

Lucas och William kommer tillsammans med andra värnpliktiga och deras nyvunna kompetens vara viktiga pusselbitar för försvaret av Sverige.