Uppdrag: Sanera 95 000 skyddsmasker

Under normala omständigheter saneras 8 000 skyddsmask 90 varje år. De senaste 18 åren har detta gjorts av ett externt företag. Men från den 1 juni sker detta nu åter i Försvarsmaktens regi, av FMLOG.
– Förändringen beror främst på att Försvarsmakten vill ha kontroll över sina egna saker. Det blir viktigt inte minst i kristider eller i händelse av krig, då vi inte kan vara beroende av externa företag för att kunna hålla verksamheten igång, säger Charlie Andersson, logistiker på FMLOG.

Charlie Andersson monterar masker på ställningar. Sedan doppas maskerna i vatten och virkon. Foto: Försvarsmakten
Elin Alzén lyfter ner maskerna i en virkonlösning som sanerar maskerna. Foto: Försvarsmakten
Från den 1 juni sanerar FMLOG återigen skyddsmasker. Foto: Försvarsmakten

Totalt väntar nu inte mindre än cirka 40 000 masker på sanering och reparation för att åter kunna användas. Det antalet kommer dessutom att växa kraftigt när de 55 000 masker som lånats ut till samhället börjar skickas tillbaka till Försvarsmakten.

För att klara den omfattande uppgiften har utrustningen som användes för detta tidigare av Försvarsmakten, monterats vid centrallagret i Arboga. Senare kommer saneringen sannolikt att ske i Linköping, enligt den ursprungliga planen.

– Genom att börja i Arboga tjänar vi några veckor i det ansträngda läge vi befinner oss i när det gäller saneringsbehovet. När det lugnat ner sig lite flyttar vi saneringsutrustningen till annan ort med bättre lokaler och resurser. I dagsläget ser det ut att bli Linköping.

För att en mask ska bli ren och säker efter användning krävs en hyggligt omfattande och personalkrävande process. Enligt Charlie Andersson tar det tre dagar innan en använd mask kan läggas tillbaka på hyllan, redo att skickas ut till förband. Men saneringen sker i omgångar om 660 masker. Det sista steget – provtryckningen – gör att man når en takt på 160 masker per dag, förklarar han.

Skyddsmask 90 är ett system som innehåller ansiktsskydd 90 och filter 90. I processen som beskrivs i texten hanteras endast ansiktsskydd 90 och inga filter.