Värdefulla lärdomar för rekryterna

Även om övning Våreld har genomförts många gånger tidigare och är ett vanligt inslag på vårkanten så har denna övning varit speciell – den skulle inte ha genomförts i år. Det var ju Aurora 20 som skulle varit igång vid det här laget men när Coronapandemin drabbade världen så flyttades försvarsmaktsövningen fram. Alla förband i Sverige fick då order om att genomföra lokala slutövningar. Detta samtidigt som samhället efterfrågade stöd från Försvarsmakten.

Förhållandena under Våreld har växlat mellan torrt, varmt, dammigt, regnigt och lerigt. Perfekt för rekryterna att uppleva olika väder att öva i! Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
"Vi har ju haft elever med från Försvarsmaktens skolor och jag har lärt mig mycket från dem. De är väldigt bra på att inte bara säga utan göra också, och jag har lärt mig mycket från deras ledarskap som jag tar med mig. Det har också varit så att vi har lärt av varandra vilket har varit väldigt givande, det har varit ett givande och tagande helt enkelt". Anna, rekryt på Skaraborgs regemente. Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten
Pontus har gjort sin värnplikt på K 3. Foto: Olivia Remmerth/Försvarsmakten
"Under övningen har jag fått köra hemligstämplade dokument och reka framryckningsvägar. När sambandet inte fungerar är jag 'den hemliga handen' mellan staberna och förmedlar information. Man följer order men arbetar fritt och självständigt". Lukas, rekryt på Trängregementet. Foto: Zsuzsanna Höjvall/Försvarsmakten

– Vi i Försvarsmakten hanterar både stöd till samhället med det vi kan och upprätthåller beredskapen i Sverige. Däremot fick vi omplanera på väldigt kort tid eftersom man hoppades kunna genomföra Aurora in i det sista. Så jag vill ge en stor eloge till alla inblandade; de som varit med och planerat övningen, övad personal och värnpliktiga från de medverkande förbanden, säger övningsledare Bengt Alexandersson.

Våreld är kulmen på nio eller elva månaders hårt jobb och dedikation för de värnpliktiga rekryter som ingår i övningen. Det är rekryter från Livregementets husarer, Skaraborgs regemente, Trängregementet och en liten del från Ledningsregementet som har varit med på övningen i Skaraborg.

Laget före jaget

Anna Wallhed är gruppchef på ledningspluton på Skaraborgs regemente. Hennes roll är att ge förutsättningar för bataljonsstaben att kunna verka genom att säkerställa att de praktiska detaljerna fungerar. Hon känner sig lite melankolisk nu när det inte är så långt kvar på utbildningen.

– Utbildningen har varit väldigt bra. Jag kommer ta med mig flera viktiga lärdomar från min tid på regementet. Man kommer långt med en positiv inställning! Det gör mycket för sig själv och för hela gruppen. Generellt är folk bra på att hålla humöret uppe och många känner motivation nu inför muck. Det är laget före jaget och folk är bra på att ta upp varandra för att hålla en jämn nivå. Vi har blivit så tighta som grupp så självklart kommer det kännas lite tråkigt att lämna förbandet, säger Anna.

Värdefulla egenskaper

Anna har varit runt på många olika platser under övningen eftersom bataljonsstaben har omgrupperats vid flera tillfällen och då är hennes grupp med och flyttar allting. En som inte har rört sig lika mycket är Pontus Kumlin. Han är spaningssoldat på K 3 och har legat still mycket för att inte röja sig själv och sina kamrater när de har spanat på sina mål.

– Nu under slutövningen vi vet inte allt som kommer att hända, än så länge har det varit ganska lugnt men vad som helst kan hända. Störstrid, förflyttningar och annat och då växlas det upp, säger Pontus.

Pontus ville utmana sig själv med sin värnpliktsutbildning och tycker att han har utvecklats mycket.

– Jag sökte mig till en utbildning som jag trodde skulle ge mig en stor utmaning, och det har jag fått! Jag har lärt mig mycket under den här tiden, om samarbete i grupp och veta var mina gränser går. Och att ta ansvar, det är mycket värdefulla egenskaper vi har lärt oss.

Disciplin och engagemang 

Motorcykelordonnansen Lukas Benneborg skriver även han under på att det har varit en värdefull tid som rekryt på Trängregementet och han är nöjd med den befattning han har haft. 

– Det här är den bästa befattningen man kan ha! Många är avundsjuka på mig och jag kommer ta med mig mycket från denna utbildning. Jag har utvecklat min disciplin och mitt engagemang, blivit bättre på att förstå gruppdynamik och på att förbereda mig ordentligt och tänka i förväg, säger han.

Ligger rätt i utbildningarna

Övningen har genomförts som slutprov för årets kull av värnpliktiga och övningsledare Bengt Alexandersson är nöjd med resultatet.

– De mål vi satte för värnpliktiga och de krigsförband vi utbildat i år har nåtts vilket är mycket glädjande. Att de tar med sig lärdomar inom ledarskap, hur grupper fungerar och hur man förbereder sig på rätt sätt är bevis på att vi ligger rätt i våra utbildningar. För vår del gäller det att vi tar med oss dessa vunna kunskaper så att vi fortsätter utveckla utbildningen och blir ännu bättre, säger Bengt.