Vårstädning på Malmens flygfält

En militär flygplats ska alltid kunna vara öppen vilket innebär olika åtgärder vid olika årstider. På Malmen i Linköping är det 42:a flygbaskompaniet som ser till att flygplan och helikoptrar kan landa om det behövs. Dag som natt, helg som vardag eller som nu, coronavirus eller inte coronavirus.

Hugo Nigran genomför kontroll före drift av sop- och blåsaggregatet. Foto: Amanda Öberg/Försvarsmakten

Marie-Louise Näslund som är funktionsansvarig för fälthållningsfunktionen är redo för våren.
– Övergången mellan vinter och vår för oss innebär att vi kopplar bort slungor och plogar från våra lastbilar och arbetsmaskiner. Vi vårdar och förrådsställer den materiel och de maskiner som vi inte kommer att använda under vår och sommar. Sen sker det repetitionsutbildningar för personalen på sommarmaterielen som bland annat är gräsklippare och röjsåg.

Marie-Louise är en av de personer som kör friktionsmätbilen, ett fordon som mäter rullbanornas friktion, den registrerar olika värden och från dessa görs en bedömning kring flygsäkerheten. Det får inte finnas för mycket isbildning på banorna. Detta fordon används bara under vinterperioden som är mellan 1 november och 1 april.

– Denna vinter har vi inte haft så mycket snö i Östergötland, vilket gör att den nya personalen vi har inte får öva lika mycket på just vintermaskinerna, säger Marie-Louise.
– Nu när vintern varit lite varmare så påverkar det inte vårt arbete under våren och sommaren, allt ligger i fas med hur det brukar vara.

En annan person som jobbar på fälthållningsenheten är Hugo Nigran, han har jobbat som fälthållningssoldat i ett år och jobbar nu civilt som flygplatsman på Malmens flygplats.
– Det bästa med mitt jobb är de varierande uppgifterna och de olika fordonen. Jag själv är fordonsintresserad sedan tidigare och jag får utlopp för det på jobbet. Favoriten i vår fordonspark är hjullastaren, den har många användningsområden och den är stark och smidig på samma gång.

Det fälthållningspersonalen gör varje dag är att fälthållningsledaren direkt på morgonen åker ut och gör en besiktning av rullbanorna, plattor och taxibanor, ett samlingsnamn för dessa områden är färdområde. Utifrån fälthållningsledarens bedömning så gör man vissa åtgärder som bland annat kan vara att rengöra en taxibana från skräp eller rengöra en rullbana från skräp.

Flygplatsens färdområde måste vara besiktigat och åtgärdat en timme innan flygplatsen öppnar vilket gör att personalen börjar tidigt på morgonen.
– Ett stort problem som vi har under hela våren och större delen av sommaren är fåglar som kan utgöra en stor risk för flygplan och helikoptrar. Vi har fasta system för att skrämma fågel ute längs huvudbanan som kan styras både av oss på fälthållningen men även av personalen i flygledartornet. Vi har även tillstånd att utöva skyddsjakt på fågel och vilt, säger Marie- Louise.

Det krävs mycket teknisk utrustning för att hålla en flygplats öppen men det viktigaste är ändå kunnig personal som klarar av en variation av olika uppgifter. Varje år utbildar flygvapnet nya värnpliktiga fälthållningssoldater och just nu är årets rekryter på Helikopterflottiljen på en befattningsutbildning på Luftstridsskolan i Uppsala.