PTS samråder med Must i tilldelningen av frekvenser för 5G

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder i dag in till auktion av 5G-frekvenser. PTS ansvarar för tillståndsgivningen och ska i samråd med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen göra en förhandsprövning av leverantörernas ansökningar. Syftet är att bedöma om 5G-nätet utgör ett hot mot Sveriges säkerhet.

5G kommer att innebära ett telekomnät med betydligt större dataöverföringshastigheter, kortare svarstider och hög kapacitet, vilket kommer att få avgörande inverkan på hela samhällsutvecklingen.

– Digitaliseringen medför stora möjligheter, men även stora risker som måste hanteras för att vi ska kunna behålla tilliten till systemet, säger Jan Kinnander, chef för Säkerhetskontoret vid Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Förutsättningarna för främmande makts agerande har förändrats, och förändras kontinuerligt, i och med den snabba teknikutvecklingen.

I samrådsprocessen ska leverantörernas ansökningar granskas för att säkerställa att de kan möta säkerhetskraven så att en framtida radioanvändning inte utgör ett hot mot Sveriges säkerhet. Det handlar bland annat om att 5G-nätet måste kunna styras nationellt och stå fritt från yttre påverkan, till exempel vid en större cyberattack.

– Tillstånden gäller i 25 år framöver och därför måste vi göra rätt från början och ta höjd för de risker som kan uppstå längre fram, säger Jan Kinnander.

Ansökningstiden pågår till 30 juni. Auktionsstarten är planerad till 10 november.