Militära ambulanser hjälper till i Norrbotten

Norrbottens flygflottilj, F 21, och Norrbottens regemente, I 19, trappar från och med nästa vecka upp stödet till sjukvården med bemannade ambulanser. Även Artilleriregementet, A 9, kommer att ha personal i beredskap för att kunna hjälpa till.

Troppchefen Amanda Arvidsson jobbar med att förbereda ambulanserna som ska stödja sjukvården. Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten
De militära ambulanserna ser lite annorlunda ut från de civila. Arkivbild. Foto: David Gernes/Försvarsmakten

Det Försvarsmakten och Norra militärregionen stöttar med är till en början tre ambulanser samt förare till dessa. Huvuduppdraget är att hjälpa den civila sjukvården med omfördelningstransporter och på så vis avlasta de civila ambulanserna. Det kan exempelvis innebära att man transporterar patienter från en vårdinrättning till en annan och det kan komma att innefatta patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19.

Två av ambulanserna kommer från F 21 och en från I 19. Ambulanserna är bemannade dygnet runt. På sjukvårdstroppen på F 21 pågår förberedelserna för fullt.

– Vi bidrar med två förare per ambulans, för att kunna varva på dessa och öka vår uthållighet. Det kommer dessutom att vara en civil sjuksköterska i ambulansen. Föraren som inte kör kommer att kunna bistå sjuksköterskan om så önskas, säger troppchefen Amanda Arvidsson.

De militära ambulanserna ser lite annorlunda ut från de civila och kan vara iögonfallande för allmänheten. Ambulanserna är större och har en annan färg, men de är utrustade med det mesta som en civil ambulans har.

– Vi har exempelvis övervakningsmonitor, ventilator och syrgas. Allt för att kunna ta hand om lugnare till mer akuta fall, säger föraren och sjukvårdaren Martin Ekstam, F 21.

De militära ambulanserna kommer initialt att stationeras i de mer glest befolkade områdena av Norrbotten där avstånden är långa.

På Artilleriregementet, A 9, i Boden är man redo att stötta med personal och transporter ifall det skulle efterfrågas. En av de som står i beredskap på A 9 är sjukvårdaren Johan Wink från Stockholm. Han har precis muckat från sin grundutbildning, och har aktivt valt att stanna kvar och ingå i beredskapen före att hemförlovas.

– De ropade på frivilliga och jag tänkte genast att jag ville hjälpa till. Det känns väldigt motiverande att vara behjälplig under rådande omständigheter. Vi har haft en jättebra utbildning och jag känner mig trygg i att vi kan hantera de situationer vi kan komma att ställas inför, säger han.

Utöver Region Norrbotten stödjer Försvarsmakten även sjukvården med ambulanser i Region Skåne och Stockholm.