Försvarsmaktsövning Aurora 20 flyttas fram

Försvarsmakten har beslutat att flytta fram genomförandet av försvarsmaktsövning Aurora 20, som var planerad att genomföras under maj. Orsaken är den rådande situationen i Sverige och världen med anledning av covid 19-pandemin.
– Påfrestningarna på samhället är just nu stora. Därför är det självklart och naturligt att Försvarsmakten anpassar sin verksamhet, säger Johan Svensson som är Försvarsmaktens produktionschef.

Rek inför Aurora 20.
Rek inför Aurora 20.
Försvarsmaktsövning Aurora 20 skulle ha inletts den 11 maj, men övningen flyttas nu fram. Det är i nuläget inte klart när övningen ska genomföras istället. Foto: Rickard Wissman/Försvarsmakten

Att övningen inte kommer att genomföras i år innebär att ingen värnpliktig personal kallas in till repetitionsutbildning. Även Hemvärnets deltagande i övningen utgår för att Hemvärnet ska kunna fortsätta upprätthålla beredskap men också för att kunna ge stöd till samhället. Landets värnpliktiga är just nu i slutet av sin utbildning, därför kommer viss övningsverksamhet ändå att genomföras, men i betydligt mindre utsträckning.

– De värnpliktiga har gett oss - och Sverige - nästan ett år av sin tid och måste få avsluta utbildningen på ett bra sätt. Dels för sin personliga del, men framförallt för att de ska kunna bidra till försvaret av Sverige. Vi kommer återkomma med mer information om det, säger Johan Svensson.

Planeringen av försvarsmaktsövningen har pågått under flera år. Flera myndigheter och många andra länder var tänkta att medverka i Aurora 20, dessutom ingick delar av den stora totalförsvarsövningen 20.

Vad avser Totalförsvarsövning 2020 har Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutat, att de moment som var planerade att genomföras i samband med Aurora utgår, alternativt omplaneras. Totalförsvarsövningens kvarvarande övningsaktiviteter under året analyseras och förändringar av genomförandet beslutas inom kort.

– Vi uppskattar att så många länder, myndigheter och organisationer velat medverka i övningen och vi hoppas att de kan delta vid ett annat tillfälle, säger Johan Svensson.

När Aurora 20 kan genomföras är i nuläget inte klart:
– Nu fokuserar Försvarsmakten på stödet till samhället och att upprätthålla Sveriges beredskap och säkerhet, vilket är än viktigare när samhället är sårbart och utsatt för stor påfrestning, säger Johan Svensson.