Försvarsmakten lättar på restriktionerna för värnpliktigas hemresor

I slutet på mars beslutade Försvarsmakten att begränsa de värnpliktigas rörelsefrihet fram till den 17 april för att minska risken för smittspridning av covid-19. Det innebar hemreseförbud för samtliga rekryter. Nu ändras restriktionerna och det blir återigen möjligt med hemresor, dock med vissa begränsningar.

Nu ändras reserestriktionerna för de värnpliktiga, de kan resa hem igen fast med vissa begränsningar. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

– Självklart ska vi i möjligaste mån följa expertmyndigheternas råd, men för oss handlar det om att säkerställa Försvarsmaktens operativa förmåga, och inte minst att upprätthålla motivationen hos de värnpliktiga. Dessutom är det en rättvisefråga eftersom våra anställda inte haft några restriktioner, säger Anders Callert, chef för Försvarsmaktens förbandsproduktion.

Ändringen innebär att både tjänstgörings- och ledighetsperioderna förlängs, allt i syfte att minimera antalet resor och därmed risken för smittspridning. Ambitionen är att reducera antalet resor med mer än hälften.

Känner man sig sjuk ska man förstås inte resa alls och om man blir sjuk under permissionen ska man hålla sig hemma tills man varit symptomfri i 48 timmar. Väljer värnpliktiga att avstå från sin permission kommer Försvarsmakten sträva efter att de får både meningsfull fritid och extra förplägnad.

– Jag vill passa på att framföra min tacksamhet till alla våra värnpliktiga och anställda för att de hållit moralen uppe under den här tiden, säger Anders Callert.