På västlig kurs

Under onsdagen sätter stora delar av sjöstridskrafterna kurs mot västkusten för en veckas ubåtsjaktövningar. Totalt deltar cirka 700 soldater och sjömän och ett 30-tal fartyg och båtar.

Kommendör Jon Wikingsson är chef för Fjärde sjöstridsflottiljen och ansvarig för ubåtsjaktövningen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Denna övning med fokus på ubåtsjakt är årligen återkommande och genomförs i år för första gången på västkusten. Den genomförs mellan den 18-25 mars.

Jon Wikingsson är chef för Fjärde sjöstridsflottiljen och ansvarar för övningen:

– Anledningarna till att vi övar på västkusten är dels att miljön här skiljer sig från Östersjön. Högre salthalt och starkare strömmar ställer andra krav på personalen. Dessutom är västkusten är ett viktigt strategiskt område där stora delar av svensk olje- och livsmedelsimport kommer in vilket måste fungera även i kris och krig. Slutligen är västkusten porten till Östersjöinloppen där mycket sjöfart går.

Tillsammans, inom och utomskärs

Som alltid är samarbetet mellan olika typer av stridskrafter avgörande. Fartygsbesättningar, helikoptrar och markförband har alla sin roll att spela. Logistikförband stödjer enheterna och gör att de kan fungera.

– Vi kommer att öva ubåtsjakt både inne i skärgården och ute i Skagerack. Både miljöerna har sina utmaningar.

Viktig övning

– Försvarsmakten ska kunna fungera i fred, kris och krig och när det övriga samhället har det svårt. Nu när coronaviruset påverkar världen är det viktigt att vi visar att vi löser vår uppgift trots det, avslutar Jon Wikingsson.