ÖB: "Glad över att vi kan vara behjälpliga"

I måndags rullades den sista båten från årets båtmässa ut från Stockholmsmässan. Till helgen beräknas det provisoriska sjukhus som nu byggs i hallarna på grund av coronaviruset kunna ta emot de första patienterna och det bland annat tack vare stöd från Försvarsmakten.
– Jag är glad över att vi kan vara behjälpliga, säger överbefälhavaren Micael Bydén som tillsammans med generaldirektören Peter Sandwall besökte Stockholmsmässan på onsdagskvällen.

Överbefälhavare Micael Bydén och generaldirektör Peter Sandwall besökte under onsdagen det provisoriska sjukhus som byggs upp på Stockholmsmässan i Älvsjö. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
ÖB tackar de soldater och officerare från Trängregementet i Skövde som finns på plats i Älvsjö. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Personal från ett av sjukhuskompanierna i Göteborg upprättar medicinsk utrustning till fältsjukhuset. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Hemvärnspersonal från Järva hemvärnsbataljon hjälper till när fältsjukhuset byggs upp. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

I mässhallarna pågår en febril aktivitet – i ena änden byggs vårdrum med toaletter och syrgas, i det andra änden packar Försvarsmaktens personal upp den utrustning som ska bidra med 30 intensivvårdsplatser och 40 vanliga vårdplatser. Fullt utbyggt ska här finnas totalt 600 vårdplatser.

– Här jobbar vi med situationsanpassning och kreativitet och samarbetet med Försvarsmakten fungerar mycket bra, säger Anders Giedrup från Locum som är Region Stockholms fastighetsbolag.

Nu är Anders Giedrup möjligen lite jävig – i runt 20 år har han varit yrkesofficer men är sedan tio år tillbaka reservofficer på Amfibieregementet. Men han får medhåll från Anders Eriksson som är narkosläkare och som under många år varit med och byggt upp sjukhus runt om i världen tillsammans med bland annat Läkare utan gränser och Ersta diakoni.

– Vi arbetar under stor press och då är det bra när Försvarsmaktens medarbetare är med och kan skapa struktur, säger han, samtidigt som han visar överbefälhavaren och generaldirektören en ritning på hur sjukhuset ska se ut och är tänkt att fungera.

Men det är inte bara i Älvsjö som Försvarsmakten stödjer det civila samhället i den påfrestande situation som just nu råder: även i Göteborg skapas vårdplatser, runt om i landet sätter myndighetens personal och frivilliga upp tält utanför sjukhus och i förband och staber inventeras resurser för fullt.

– Det som görs just nu är en grundläggande förutsättning när vi nu går in i ett oförutsägbart läge. Vi har inte sett något liknande och jag kan inte nog understryka min uppskattning för det ni och alla andra i Försvarsmakten gör, säger ÖB till de soldater från bland annat Försvarsmedicincentrum, Trängregementet, Mellersta militärregionen och 26:e hemvärnsbataljonen som jobbar med att packa upp och rangera den medicinska utrustningen.

– Vissa delar av Totalförsvarsövning 2020 har vi fått skjuta upp på grund av den rådande situationen och det är naturligtvis synd. Samtidigt – det vi gör här och på många andra platser runt i landet är på sitt sätt totalförsvar på riktig, säger Micael Bydén.

Peter Sandwall håller med:
– Här kraftsamlar samhällets alla delar, det är fint, säger han.

På vägen ut tittar de en sista gång in i ett av alla de rum med plats för tio intensivvårdspatienter och som ska stå färdigt om bara några dagar.
– Jag är oerhört imponerad över vad vi gemensamt har åstadkommit på den här korta tiden. Men kraften är ju sprungen ur en mycket allvarlig situation. Vårdplatserna här kan komma att bli skillnaden mellan liv och död för många människor, säger Micael Bydén.