Försvarsmakten vidtar åtgärder med anledning av coronaviruset

Försvarsmakten har under en tid följt spridningen av coronaviruset för att se vilken påverkan det kan komma att få på myndighetens verksamhet.
– För oss har två saker högsta prioritet: att vår operativa förmåga – möjligheten att försvara Sverige – inte nedgår och vår personals hälsa, både i Sverige och utomlands, säger kommunikationsdirektören Mats Ström.

Så här långt finns det en medarbetare i myndigheten som konstaterats vara smittad och den personen är nu hemma. I några misstänkta fall har personal också isolerats i avvaktan på provsvar.

– Vi följer Folkhälsomyndigetens riktlinjer för hur man ska agera, säger Mats Ström.

Försvarsmakten har utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer också gett ut egna riktlinjer (se faktaruta) för att minska risken för smitta.

Viss övningsverksamhet har också avvecklats i förtid - den norska försvarsledningen beslutade under onsdagen den 11 mars att inleda en kontrollerad avveckling av vinterövningen Cold Response i Nordnorge, där Sverige deltar. Övningen avslutas på grund av coronasituationen i Norge:
– Det svenska förbandet har under helgen förflyttat sig ner från fjällterrängen och lastat materiel och fordon för hemtransport. Delar av förbandet befinner sig sedan lördagen på svensk mark där de inväntar transport hem. Personalen reser hem till Arvidsjaur under söndagen och måndagen.

Försvarsmakten är beredd att vidta ytterligare åtgärder om så krävs.

– Vi följer utvecklingen mycket noga och analyserar nya åtgärder kontinuerligt. Vi är också beredda att lämna stöd till samhället om så begärs, säger Mats Ström.