Försvarsmakten stödjer med fältsjukhus

Överbefälhavaren har beordrat Försvarsmakten att upprätta ett fältsjukhus på Ärna flygbas i Uppsala.
– När det är på plats så kommer Försvarsmakten kunna stödja den civila sjukvården med ett antal intensivvårdsplatser, säger Micael Bydén.

Ett sjukhuskompani från Försvarsmedicincentrum i Göteborg har byggt ett fältsjukhus och tar emot skadade.
Ett sjukhuskompani från Försvarsmedicincentrum i Göteborg har byggt ett fältsjukhus och tar emot skadade.
Arkivbild från ett fältsjukhus som användes under övningen Aurora 17. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Fältsjukhusets materiel finns i dag vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg och det kommer dröja en tid innan fältsjukhuset är upprättat och i gång. Sedan tidigare stödjer Försvarsmakten Folkhälsomyndigheten med personal och vissa regioner med materiel med anledning av coronaviruset.

– Det är när påfrestningarna på samhället är som svårast som vi ska stå stadigt och det är då Försvarsmakten ska vara som starkast, säger Micael Bydén och betonar att myndigheten ska fortsätta med sina huvuduppgifter att försvara landet och lösa de internationella insatserna.
– Men vi är inte naiva, utan gör de förändringar i verksamheten som krävs i syfte att minska risken för smittspridning.

Överbefälhavaren avslutar med en uppmaning till Försvarsmaktens medarbetare och frivilliga:
– Tillsammans är vi starka. Fortsätt därför att lösa dina viktiga uppgifter men glöm inte att stanna hemma om du känner dig sjuk!