Finska marinen tar över svenskt fartyg i Östersjön

Marinen provar ett nytt sätt att öva i Östersjön. Det är svenska och finska marinen som byter fartyg med varandra, med personal och allt.
– Vi ska öva på att leda ett annat lands fartyg och tvärtom, förklarar Anders Åkermark, marinstabens operationsavdelning.

Övning mellan svenska och finska marinen.
Övning mellan svenska och finska marinen.
HMS Helsingborg siktas från Finlands FNS Uusimaa under den gemensamma övningen i Östersjön. Foto: Finska marinen

Tanken med den marina övningen som pågår i Östersjön är att Sverige och Finland ska utveckla metoder tillsammans, för att resurserna ska användas så effektivt som möjligt inom ledning och sjöövervakning.

HMS Helsingborg lämnas över till finsk ledning och Finlands FNS Uusimaa lämnas över till svensk ledning. Själva övningen kommer att ske på internationellt vatten i Östersjön. Målet är att öva och utvärdera respektive lands lednings- och sambandsmetoder, för att länderna ska kunna lära av varandra och utveckla sättet att arbeta.

– Rent praktiskt kommer det att gå till så att de två fartygen får sina uppdrag från det andra landets marina ledning, berättar Anders Åkermark, svenska marinens operationsavdelning. Och allt det här gör vi inom ramen för FISE, alltså det finsk-svenska samarbetet, som vi har i uppdrag att utveckla.

På vilket sätt kan denna övning göra samarbetet mellan Sverige och Finland starkare?
– Vi övar redan tillsammans sedan många år och utbyter information om sjöläget, men den här övningen är speciell eftersom vi tränar på att leda varandras fartyg i syfte att sammanställa sjölägesbilden och det har vi inte gjort tidigare.

Vad innebär det att Sverige och Finland kan öva på att genomföra gemensam sjöövervakning?
– Båda länderna får mer och bättre information jämfört med om vi arbetar själva. Det blir dubbelt så effektivt. Tillsammans blir vi starkare. På riktigt.

Hur blir Försvarsmakten och samarbetet med Finland effektivare genom att kunna skicka över lägesbilder till varandra?
– I och med att vi kan fördjupa vårt samarbete på det här sättet så får vi ju mer information, eftersom vi täcker in hela Östersjön, förklarar Anders Åkermark. Det ökar också trovärdigheten för båda ländernas marina stridskrafter om vi kan leda varandras fartyg vid behov och utbyta information om sjöläget.

– Vi lär oss och blir klokare av varandra på det här sättet, konstaterar Anders Åkermark.