Fältsjukhus Iva Kronan överlämnat i Göteborg

I dag har ansvaret för intensivvårdsdelen (Iva) av fältsjukhuset vid Östra sjukhuset i Göteborg lämnats över till Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Själva överlämningen skedde utanför tälten där kapten Henrik Wigren, chef för andra sjukhuskompaniet, symboliskt överlämnade Försvarsmedicincentrums förbandstecken till Bertil Andersson, chef intensivvården Östra sjukhuset.

Fältsjukhuset i Göteborg.
Fältsjukhuset i Göteborg.
Med en coronahälsning istället för ett handslag lämnades IVA Kronan över av Henrik Wigren till Bertil Andersson. Foto: Försvarsmakten
Fältsjukhuset i Göteborg.
Från vänster; fanvakt ur andra sjukhuskompaniet, Henrik Wigren, Bertil Andersson, Boel Mörck, Karl Chevalley, Kenneth Johansson samt Magnus Blimark. Foto: Försvarsmakten
Fältsjukhuset i Göteborg.
Dokumenten överlämnas och signeras. Från vänster Magnus Blimark, Kenneth Johansson och Boel Mörck. Foto: Försvarsmakten

Iva-tältbyn har fått namnet Kronan, eftersom andra sjukhuskompaniets förbandstecken innefattar en krona.

Försvarsmakten fortsätter nu att stötta med teknisk personal. Personalen ska bland annat säkerställa fältsjukhusets funktionalitet, som exempelvis vatten- och elförsörjning. Och vid behov med utbildning på miljön och utrustningen i och runt tälten.

– Andra sjukhuskompaniet i Göteborg har med kort varsel byggt upp en kvalificerad sjukvårdsresurs, som i dag har lämnats över till vårdgivaren Västra Götalandsregionen. Jag vill framföra ett tack till alla inblandade, organisationer som personal, i Försvarsmakten eller i regionen. Utan er hade det inte varit möjligt, säger Henrik Wigren.

På plats för att ta emot fältsjukhuset fanns bland andra, Karl Chevalley, regional beredskapsöverläkare Västra Götalandsregionen, Per Karlsson, chefläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset, Boel Mörck, områdeschef Sahlgrenska universitetssjukhuset och Bertil Andersson, chef intensivvården Östra sjukhuset.

På plats från Försvarsmakten fanns även regementsförvaltare Kenneth Johansson och stabsläkare Magnus Blimark.

I och med överlämningen förstärks nu sjukvårdskapaciteten i Västra Götalandsregionen med 20 intensivvårdsplatser. Nästa del är de 50 vårdplatserna som byggs lite längre bort på parkeringen.