Försvarsmakten intar Härnösand

Den ökade militära närvaron i nedre Norrland skapar ovärderlig erfarenhet för Försvarsmakten. Genom att öva i Härnösand och andra strategiskt viktiga områden i Sverige ökar terrängförståelsen och den operativa förmågan.

Försvarsmakten övar i och i närheten av Härnösand under hela veckan. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Allmänheten kan följa den pågående övningen på nära håll. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
På plats i Härnösand finns delar av Livgardets livbataljon och Göta ingenjörregementets värnpliktiga. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Helikopterflottiljen i Linköping deltar också i övningen med helikopter 16 (också kallad Black Hawk). Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Soldaterna övar strid i bebyggelse i centrala Härnösand. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Både soldater och militära fordon kan ses i Härnösands kommun under veckan. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Göta ingenjörregementets värnpliktiga övar på att sätta upp Krigsbro 5. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Under veckan har Helikopter 16 synts i luften över Härnösand. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Försvarsmakten övar för att kunna försvara Härnösand om det i framtiden skulle behövas. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Allmänheten uppmanas att vara uppmärksam på eventuella avspärrningar och tillfälliga skyltar. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Den som vill titta närmare på utrustningen som Försvarsmakten använder kan komma till Stora Torget i Härnösand under lördagen den 15 februari. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Soldaterna använder lös ammunition under övningen. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

Den senaste veckan har Livgardet, Göta ingenjörrregemente och Helikopterflottiljen övat enskilt och tillsammans på olika platser från Örnsköldsvik i norr till Timrå i söder men framförallt i och omkring Härnösand. För soldaterna har det varit främst den nya terrängen som varit annorlunda jämfört med de övningar de genomför hemma på förbanden.

– Själva övningsmomenten är vi drillade på, det som ger oss en extra nivå är att vi inte övat just här tidigare. Det ställer andra krav på förbandet och höjer kunskapen både hos den enskilda soldaten och som helhet för Försvarsmakten, säger Kerim Kabaca, övningsledare för övningarna som Livgardet genomför i veckan.

Nedre Norrland är ett strategiskt viktigt område i försvaret av Sverige med förbindelser i nord- sydlig och öst- västlig riktning. I området finns inga fasta förband för tillfället så den ökade militära närvaron är också en stark markering.

– Försvarsmaktens uppgift är att försvara hela landet och genom att öva här bygger vi erfarenhet av att både strida i den här typen av terräng och att transportera hit trupper. Det här är ett exempel på hur vi övar för att fortsätta stärka vår operativa förmåga, säger Försvarsmaktens insatschef Jan Thörnqvist.

Tidigt på fredagsmorgonen började rekryter från Göta ingenjörrregemente att bygga det som kallas Krigsbro 5 i centrala Härnösand. En viktig förmåga för att skapa rörlighet för egna och stridande förband i försvaret av Sverige.

Sedan i höstas har flera förband övat i omgångar på marken, i luften och på vattnet i Jämtland, Ångermanland och Bottenhavet.