Fängelsedom för kartläggning av skyddsobjekt är viktig signal

I dag dömdes en man till ett års fängelse av Göteborgs tingsrätt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift av stor betydelse för rikets säkerhet.

– Det är en viktig signal att tingsrätten nu utdömt fängelsestraff för de brott som begåtts. Att ägna sig åt kartläggning av militäranläggningar är ett mycket allvarligt brott och domen i Göteborgs tingsrätt understryker detta. Individer som ägnar sig åt den här typen av verksamhet äventyrar både sin egen och Sveriges säkerhet, säger kommendör Jan Kinnander, chef för Säkerhetskontoret vid Must.

Mannen döms för att mellan 2013 och 2017 ha dokumenterat, fotograferat och inhämtat uppgifter om skyddsobjekt samt spridit en del av informationen som är av stor betydelse för Sveriges säkerhet. Sammantaget rör det sig om 36 skyddsobjekt på olika platser i landet som samtliga varit belagda med foto- och tillträdesförbud.

Militäranläggningar är en viktig del av Sveriges försvar och har fått en ökad betydelse i och den pågående förstärkningen av totalförsvaret.

Inga kopplingar till främmande makt har hittats och därför rubriceras inte brottet som spioneri. Fallet är en del av en större utredning.

Flera förundersökningar pågår.