Elddop på djupet

jägarbataljonen och artilleriregementet i gemensam skarpskjutning

Ett av jägarsoldatens mest effektiva vapen är att kunna begära träffsäkert artilleri mot högvärdiga mål på djupet av fiendens linjer. För att det ska fungera behöver jägarbataljonen ha eldledare, som leder indirekt eld från artilleriet.
I åtta veckor formas därför rekryter till framtida eldledare. I helgen blev det skarpskjutning i utbildningen tillsammans med rekryter från Artilleriregementet i Boden.

Förberedelser innan skarpskjutning. På långt håll med bra sikt ser jägarrekryterna hur artilleriets granater träffar de angivna målen i terrängen. Foto: Alexander Persson/Försvarsmakten
För att kunna bli eldledare ställs stora krav på initiativförmåga, noggrannhet och precision vid lösandet av uppgifter. Foto: Alexander Persson/Försvarsmakten

Jägarbataljonen är ett förband som verkar i lätta, självständiga, rörliga grupp- och plutonsenheter med hög uthållighet även under påfrestande klimat- och terrängförhållanden. Varje plutonsenhet kan leda flyg- och artilleriunderstöd. Som ett led i detta utbildas eldledare ur alla personalkategorier vid förbandet: rekryter, tidvis samt kontinuerligt tjänstgörande soldater och befäl.
– Jägarbataljonen har en unik förmåga att leda och visa in indirekt eld på djupet, säger major Håkan Jorsell vid jägarbataljonen i Arvidsjaur.

Höga krav på eldledare

Tjänsten som eldledare ställer höga krav på noggrannhet, självständigt uppträdande och precision. Befattningsutbildningen för jägarbataljonens eldledare påbörjades tidigare under hösten. Utbildningen börjar med att rekryterna får lära sig grunderna i eldledning. Det handlar om allt från reglementskunskap och karttjänst till praktiska övningar och systemförståelse. Stor vikt läggs vid just systemförståelsen. Detta eftersom eldledaren har en mängd olika valmöjligheter i sin verktygslåda. Det gäller bara att nyttja verktygslådan på bästa sätt.

Det har varit väldigt värdefullt för rekryterna leda indirekt eld med artilleriet. Foto: Alexander Persson/Försvarsmakten

Den inledande perioden av befattningsutbildningen avslutades med att rekryterna fick skjuta skarpt för första gången. Detta gjordes i Boden tillsammans med granatkastarplutonen från Hemvärnets Norrbottensbataljon.

Premiär för artillerield

Sista helgen i november togs nästa steg i skarpskjutning för eldledarna . Från att ha lett granatkastareld var det nu dags att leda artillerield. Utbildningen genomfördes även denna gång i Boden, tillsammans med Artilleriregementet och artillerisystemet Archer.

Utöver storleksskillnaden på granaterna vid artillerield finns det fler skillnader att ta hänsyn till för eldledaren. Exempel på detta är bland annat ett längre säkerhetsavstånd och ett utökat och mer utdraget verkansområde. Det beror på att artilleriet skjuter på ett längre avstånd och med en flackare bana än en granatkastare som står närmare och skjuter granaterna i en högre bana.
– Rekryterna uppskattade att få skjuta med artilleriet på riktigt istället för att öva det i simulerade förhållanden. Det har varit väldigt värdefullt för dem, säger Håkan Jorsell.

Helgens skjutningar blev ett elddop. Inte bara för jägarrekryterna utan även för rekryter från Artilleriregementets pjäskompani som fick skjuta sina första skarpa skott.

Under söndagen avslutades utbildningen och jägarbataljonens personal lastade sina fordon för hemfärd till Arvidsjaur. I lasten fanns, utöver utrustningen, även ett gäng vindbitna rekryter med vässade kunskaper och erfarenheter om att leda indirekt bekämpning på djupet.
– Jägarsoldaterna har upplevt utbildningen och skarpskjutningarna med artilleri som väldigt bra, säger Håkan Jorsell.