Livgardet övar vid riksdag och regering

Livgardets krigsförband Livbataljonen genomför en övning i centrala Stockholm den 20 och 21 november. Totalt kommer cirka 200 stridsutrustade soldater och officerare att öva på att stödja andra myndigheter med skydd och bevakning av samhällsviktiga anläggningar.

Soldater från livkompaniet; Livbataljon, genomför övning i Stockholm. Bland annat åker förbandet tunnelbana.
Soldater från livkompaniet; Livbataljon, genomför övning i Stockholm. Bland annat åker förbandet tunnelbana.
Arkivbild från en av Livbataljonens tidigare övningar i centrala Stockholm. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Livbataljonen är det insatsförband som vid kris och krig förstärker skyddet av rikets och Försvarsmaktens ledning samt viktiga objekt i och omkring huvudstaden. Därför övar bataljonens soldater och officerare på olika platser och miljöer i centrala Stockholm.

Övningen som genomförs den 20 och 21 november genomförs på Riksplan och i närliggande kvarter. Det är totalt cirka 200 soldater, som inleder övningen med en marsch från kavallerikasern på Lidingövägen till Riksplan på förmiddagen den 20 november. Därefter kommer förbandet att sätta upp posteringar och vägspärrar. Soldater kommer att patrullera till fots i området under dygnet fram till morgonen den 21 november då övningen avbryts och förbandet marscherar tillbaka till kavallerikasern.

Övningen kommer inte att påverka trafiken i Stockholm nämnvärt. De kontroller som görs sker enbart på figuranter. Soldaterna bär stridsutrustning, inklusive vapen, men ingen skottlossning kommer att ske.

Övningen sker i samverkan med riksdagsförvaltningen och regeringskansliet, som bedriver sin verksamhet som vanligt under övningen. Syftet med övningen är att öka Livbataljonens förmåga att stödja andra myndigheter med skydd och bevakning av samhällsviktiga anläggningar.

Livbataljonen är också det förband som ansvarar för den statsceremoniella verksamheten inom Försvarsmakten och verkar som skyddsvakter vid de kungliga slotten.